12 EKİM 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLEN FAKÜLTEMİZ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GÜNCEL

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Rektörlüğümüzün 12/10/2020 tarihli Resmî Gazete’de ilan edilen Deniz Bilimleri ve Teknolojisi  Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) alınacağına ilişkin ilanına başvuran adayların ön değerlendirmeleri  tamamlanmış olup, aşağıda adı geçenlerin 04/11/2020 tarihinde belirtilen yer ve saatte yapılacak giriş sınavına katılmaları gerekmektedir.

12 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete'de İlan Edilen Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları ekteki PDF dosyasındada yer almaktadır.

NOT1: 
Giriş Sınav Tarihi ve Saati : 04.11.2020/ 09.30
Giriş Sınav Yeri: ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 3. Kat 115 Nolu Akademik Toplantı Salonu

NOT2: Yapılan itirazlar sonrasında puanlar tekrar incelenerek değerlendirilmiş ve ekte bulunan PDF dosyasında güncel ön değerlendirme sonuçları verilmiştir. 

Ekler

Ön İnceleme Raporu Güncel.pdf