ARAŞTIRICILAR İÇİN (B) IV. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

ARAŞTIRICILAR İÇİN (B) IV. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI 

Programın Amacı: Deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmalar için uygun koşullarda laboratuvar hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve akademik altyapının sağlanmasıdır.

Ön Koşulları:
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kursun sonunda girdikleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Kimler Katılabilir:
Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir. 

İlgili duyuru için daha geniş bilgi ve başvuru dökümanlarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://hadyek.comu.edu.tr/duyurular/arastiricilar_icin_b