Çanakkale'de Yeni Bir Canlı Türü Bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yeralan Tuzla Çayında yeni bir omurgasız canlı türü tespit edildi.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı’nın yer aldığı çalışmada, Valvata cinsine ait olan bu Tatlısu omurgasız türü dünya literatüründe ilk defa tanımlanmış ve isimlendirmesi yapılmıştır. Araştırıcının kendi alanında literatüre kazandırdığı diğer türlerle birlikte Çanakkale bölgesindeki 3. Yeni tür olan Valvata kebapcii’ nin isimlendirmesi, ülkemiz zoolojisine önemli katlılar sunan Yrd. Doç. Dr. Ümit Kebapçı’ya atfen yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalarda, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmenin yanı sıra,  ekolojik ve çevresel problemlerde vurgulamaktadır.