Akdeniz Foku Çalıştayı

Geçtiğimiz yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz, Batı Afrika sahilleri ve Portekiz kıyılarına kadar olan coğrafyada yaşayan Akdeniz foku bugün sadece Türkiye, Yunanistan, Moritanya kıyıları ve Madeira Adaları’nda varlıklarını devam ettirebilmektedirler. Koruma altındaki bu türün tüm dünyadaki nüfusunun 600 civarı olduğu ve bugün bu sayısının önemli bir bölümünün Akdeniz dışında olduğu dikkate alındığında türün varlığını sürdürebilmesi ya da yok olmasındaki sorumluluk Türkiye'nin omuzlarına düşmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde yapılan çalışmalarda Karabiga’da da (Güney Marmara) tespit edilen Akdeniz Foklarının bölgedeki varlığı son derece önemlidir. Gerek bu bölgedeki mevcut fokların izlenmesi gerekse Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde olması muhtemel bölgelerde varlıklarını tespit edebilmek maksadıyla yapılacak proje ve çalışmalara zemin hazırlayacak bu çalıştaya katılmanızı dileriz.

 

14-15 Nisan 2015 Troia Kültür Merkezi - ÇOMÜ