Deniz ve Çevre Çalıştayı Düzenlendi

Her alanda hızlı bir gelişim sürecinde bulunan ve bir “Deniz Ülkesi” olan Türkiye’de su kaynaklarımızın daha rasyonel kullanılmasına yönelik çalışmalarla Su Ürünleri Endüstrisi’nin ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi başlıca hedeflerimizdendir. Bu sürece katkı sağlayacak Su Ürünleri Mühendislerinin geniş bir bilimsel altyapı ve teknolojik bilgilerle donatılması büyük önem taşımaktadır.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Uluslararası katılımlı “Deniz ve Çevre Çalıştayı” başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

 

DENİZ ve ÇEVRE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Her alanda hızlı bir gelişim sürecinde bulunan ve bir “Deniz Ülkesi” olan Türkiye’de su kaynaklarımızın daha rasyonel kullanılmasına yönelik çalışmalarla Su Ürünleri Endüstrisi’nin ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi başlıca hedeflerimizdendir. Bu sürece katkı sağlayacak Su Ürünleri Mühendislerinin geniş bir bilimsel altyapı ve teknolojik bilgilerle donatılması büyük önem taşımaktadır.

Su Ürünleri Endüstrisine bağlı ulusal ekonomimizin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak Su Ürünleri Mühendisleri yetiştiren fakültemizde, uluslararası düzeyde en ileri teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, denizcilik sektöründe karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi, yeni üretim modellerinin oluşturulması, teknolojik yeniliklerden yararlanarak üretim çeşitliliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmasını amaç ve görev olarak kabul eden fakültemizde, ulusal ve uluslararası düzeyde en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin denize paydaş kurumlarla paylaşılmasına yönelik bilimsel toplantılara da büyük önem verilmektedir.

Bu görev ve amaç bilinciyle Deniz Bilimleri ve Teknolojileri alanında dünyada en ileri düzeyde bulunan Japonya’daki Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi ile hem öğrenci değişimi hem de bilim adamı değişim programı uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda üniversitemize davet edilen Japon Bilim adamlarının da katılımlarıyla Fakültemizde düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Deniz ve Çevre Biliminde Son Gelişmeler” temalı çalıştay, Çanakkale ilindeki denize paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla tamamlanmıştır.

“Su Hayattır ve Yarın Geç Olabilir” ana temasıyla ele alınan çalıştaya 100’ün üzerinde yerli ve yabancı bilim adamı katılmış ve Japon konuklar tarafından yapılan 5 sözlü sunum olmak üzere toplam 13 sözlü sunum ve 20’nin üzerinde Poster sunumu yapılmıştır.

Çalıştayda, deniz bilimleri ve teknolojileri alanında dünyadaki son gelişmeler görüşülmüş ve karşılıklı bilgi alışverişine dayanan bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Ülkemiz su ürünleri üretim endüstrisinin Avrupa’da sağladığı başarılara da değinilerek, üretim hızının artırılmasına bağlı olarak çevresel etkilerin asgari düzeyde tutulmasının da önemine vurgu yapılarak bu alanda su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve gelecek nesiller için sağlıklı ve güvenli kullanımının önemine vurgu yapılmıştır.

Denizlerimizin geleceği konusunda ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından sürdürülen bilimsel ve teknolojik çalışmalar artan ivme ile devam ederek, Türkiye’de ve Dünyada önemli gelişmelerde öncü rol oynamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceği inancıyla, çalıştaya katkı sağlayan tüm kurum ve yöneticilerine, sunumlarıyla değerli katkılar sağlayan bilim insanlarına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

                                                                                                                                   Çalıştay Düzenleme Kurulu