Kazdağı nın Merkezine Seyahat TÜBİTAK ile gerçek oluyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı’nın Proje önerisi TÜBİTAK’tan 3001 projeleri kapsamında destek görmüştür. “Güvercinkaya Mağarasının (Kazdağı-Çanakkale) Sucul Ekosisteminin Araştırılması” başlıklı projeyi ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi de lojistik olarak destekleyecektir.

 Disiplinler arası düzeyde gerçekleştirilecek bu bilimsel çalışmaya Üniversitemizin Jeoloji ve Arkeoloji bölümlerinden öğretim üyeleri de yer almaktadır. Bu çalışmayla, ülkemizde ender olarak görülen yeraltı akarsularından biri olan Güvercinkaya karstik ekosisteminin makroomurgasız canlıları, hidrojeolojisi ve yüzey suyu mikrobiyolojisi detaylı olarak araştırılacak, fauna ve su kalitesi açısından mevcut durum ortaya konulacaktır. Araştırmanın en önemli kısmını oluşturan mağara sifonu örneklemeleri Tükiye’de ilk defa, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dalış Teknolojisi bölümünün aktif katılımıyla, uzaktan kumanda edilen sualtı cihazı (ROV) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bölgede yapılacak ilk bilimsel çalışma olması nedeniyle, birçok önemli veriye ulaşılması öngörülüyor.

Kullanım Hakkı: Ayşe Küçüksöylemez (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 3. Bölge Doğa Koruma Müd.)