Sanayi İşbirlikli Proje Çalışmaları

Yürütücülüğünü AKÇANSA Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin yaptığı 3130492 no’lu “Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması” isimli TÜBİTAK TEYDEB Projesi kapsamında Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Tolga GÖKSAN Proje Danışmanı olarak görev yapmıştır. Üniversite-Sanayi işbirliğine güzel bir örnek olan bu proje kapsamında başta işletme baca gazında bulunan ve küresel iklim değişiminin en önemli sebeplerinden CO2 gazının mikroalgler tarafından tutulması ve bu suretle CO2 emisyonunun azaltılması hedeflenmiştir. Başarılı bir şekilde sürdürülen proje kapsamında, üretilen mikroalg biyokütlesinin farklı alanlarda değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar da devam etmektedir.