Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Anabilim dallarımız:

  • Gemi İnşaatı ABD
  • Gemi Makineleri ABD
  • Gemi Hidromekaniği ABD

Misyonumuz

Güncel dizayn ve üretim tekniklerinin yanı sıra temel matematik ve mühendislik formasyonu veren, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de gemi inşaatı ve gemi makineleri eğitimine katkı sağlamaktır.

Böyle bir programı oluşturmadaki amaç, denizcilik sektöründeki gelişme sürecinin izleyen ve bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirip pratiğe dönüştüren, teknolojiyi kullanan ve geliştiren, yenilikçi, takım ruhuna sahip, özgüvenli ve toplumsal faydaya öncelik veren mühendisler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

Dinamik ve dünyayla bütünleşmiş çalışma hayatına hazır mühendislerin yetiştirilmesi ve topluma en iyi şekilde hizmet edecek mühendislik bilgilerinin geliştirilmesidir.

Mezunlarımız;

  • İnşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlarlar,
  • İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarırlar,
  • İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlarlar,
  • Gemilerin inşa edilmesi ve işletilmesi ile birlikte gemi makine ve yardımcı makinelerinin dizaynını yaparlar.

Mezunların Çalışma Sahaları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisleri; her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir. Aynı zamanda program girdileri dolayısıyla makina mühendisliği de yapabilirler.

Dolayısıyla; gemilerde, tersanelerde, klasta (Loyd), gemiden ayrıldıktan sonra şirketlerde enspektör olarak çalışmaları mümkün olmaktadır.