Yetiştiricilik

Bölümümüzün Misyonu, içsu ve denizel su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası “araştırma” yapmak ve toplumun ilgili kesimlere “hizmet” sunmaktır.

Lisansüstü eğitim – öğretim ve araştırma kapsamında, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknik yönden ileri düzeyde bilgi birikimine sahip işgücünün yetiştirilmesi, ulusal akademik kadroların güçlendirilmesi ve böylece araştırma faaliyetlerine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışmaların yürütüldüğü laboratuarlarımız;

Bütün laboratuarlarda lisans ve lisansüstü öğrenciler çalışmalara aktif olarak katılabilmektedir.

 • Akvaryum Ünitesi

Kapalı devre/statik sistemlerden oluşan farklı hacimlerde 100’den fazla akvaryum yer almaktadır. Ünitedeki sistemler gerek tatlısu, gerekse deniz balıkları ile ilgili yapılabilecek çalışmalara uygun nitelikte olup, çalışmanın gereksinimlerine göre kapalı devre ya da statik olarak kullanılabilmektedir. 

 • Tubifex spp. (Tubifex),
 • Ancistrus dolichopterus (Cüce Vatoz),
 • Labirentli Balıklar,
 • Canlı Doğuranlar,
 • Carassius auratus (Goldfish),
 • Cyprinus carpio ‘koi’,
 • Doktor balıklar (Cyprinion macrostomus & Garra rufa),
 • Deniz balıkları,
 • Afrikan ve Amerikan çiklit türlerinin yetiştiriciliği ve söz konusu türlerle ilgili bilimsel araştırmalar ve projeler yapılmaktadır.

 • Biyokimya Labrotuarı

Ekonomik değeri yüksek olan Mollusca şubesine ait türlerin üreme döngüleri, biyokimyasal yapılarındaki değişiklikler ve tür tayini amaçlı genetik çalışmaları yürütülmektedir. 

 • Canlı Kaynaklar Laboratuarı

Çeşitli deniz ve tatlı su balık ve kabuklu türleri üzerinde besleme ve toksikolojik denemelerin yürütüldüğü Canlı Kaynaklar laboratuarında aktif olarak çalışmakta olan dört adet deneme ve barınma sistemine mevcuttur. Ayrıca örneklemelerin yapıldığı ayrı bir alanda canlıların kan, doku ve organ örneklemeleri yapılmaktadır.

 • Dardanos Tesisleri
 • Alternatif Su Ürünleri Üretim Tesisi

Ekonomik değeri yüksek tatlısu ve deniz balıkları yetiştiricilik çalışmaları yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü çalışmalarda da kullanılan tesiste alanında ilk olabilecek orijinal çalışmalar da yürütülmektedir.

 

 • Kafes Ünitesi

Amerikan ve Alman özel şirketler ile fakültemiz ortaklığında üniversitemize kazandırılmış olup; 2 adet uluslararası proje tamamlanmıştır. Ayrıca ülkemiz için uygun ağ kafes materyal çalışmaları da sürdürülmektedir.

Gıda Analiz Laboratuarı

 • Plankton Üretim Laboratuarı

Plankton Üretim Laboratuvarında, ekonomik olarak önemli mikroalg ve makroalg türleri ile metabolitlerinin üretimi, ekstraksiyonu ve hasadı konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2005 yılından itibaren besin desteği olarak üretimi gerçekleştirilen Spirulina platensis türü yanı sıra Haematococcus pluvialis’ten astaksantin pigmenti üretimi ve çeşitli mikroalg türlerinin yağ üretim potansiyellerinin belirlenmesi üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Son dönemde ağırlıklı olarak, alglerin biyodizel üretiminde ve sulardan zararlı maddelerin giderilmesi konularında potansiyellerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

 • Alg Üretim Serası

Alg Üretim Serasında, ekonomik öneme sahip alg türlerinin büyük ölçeklerde havuz sistemlerinde üretimi gerçekleştirilmektedir.