Etkinlikler

ETKİNLİKLER

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler Çalıştayı

11-20 Ağustos 2003

Su Altı Görüntüleme Teknikleri

12 -18 Ekim 2004

XII. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu

1-4 Eylül 2005

Su Ürünlerinde HACCP (Kritik Kontrol Noktaları ve Risk Analizleri) ve Gıda Güvenliği Eğitim Semineri

5-8 Eylül 2006

Workshop on Open Ocean Aquaculture

17-19 Ağustos 2006

I. Uluslararası Yapay Resif Çalıştayı

17-19 Nisan 2008

Denizden Alternatif Enerji Temini Çalışmaları Semineri – Barbaros Çelikkol

9 Mayıs 2012

Turkish-Japanese Marine Forum I - Symposium on Harmonization of Bio-Diversity and Marine Industries

5 -8 Kasım 2012

Sucul Ekosistemlerde Biyolojik Çeşitlilik Paneli

13 Mayıs 2013

Recent Developments in World Aquaculture and Technologies

Haziran 2014

Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Oceanography and Climate Change

Kasım 2014

Kuzey Ege ve Marmara Denizinde Akdeniz Fokunun Güncel Durumu ve Tehditler Çalıştayı

14 -15 Nisan 2015

Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources

26 Kasım 2015

Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi Planlamasında Ekolojik Bileşenler Değerlendirme Teknikleri Seminer ve Çalıştayı 13 Aralık 2016
Çayeli Bakır İşletmesinin Karadeniz Ekosistemine Deşarjların Olası Etkileri Semineri 14 Haziran 2017