Etkinlikler

ETKİNLİKLER

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler Çalıştayı

11-20 Ağustos 2003

Su Altı Görüntüleme Teknikleri

12 -18 Ekim 2004

XII. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu

1-4 Eylül 2005

Su Ürünlerinde HACCP (Kritik Kontrol Noktaları ve Risk Analizleri) ve Gıda Güvenliği Eğitim Semineri

5-8 Eylül 2006

Workshop on Open Ocean Aquaculture

17-19 Ağustos 2006

I. Uluslararası Yapay Resif Çalıştayı

17-19 Nisan 2008

Denizden Alternatif Enerji Temini Çalışmaları Semineri – Barbaros Çelikkol

9 Mayıs 2012

Turkish-Japanese Marine Forum I - Symposium on Harmonization of Bio-Diversity and Marine Industries

5 -8 Kasım 2012

Sucul Ekosistemlerde Biyolojik Çeşitlilik Paneli

13 Mayıs 2013

Recent Developments in World Aquaculture and Technologies

Haziran 2014

Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Oceanography and Climate Change

Kasım 2014

Kuzey Ege ve Marmara Denizinde Akdeniz Fokunun Güncel Durumu ve Tehditler Çalıştayı

14 -15 Nisan 2015

Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources

26 Kasım 2015

Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi Planlamasında Ekolojik Bileşenler Değerlendirme Teknikleri Seminer ve Çalıştayı 13 Aralık 2016
“Çanakkale Deniz Âşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım” Projesi Tanıtım ve Eğitim Semineri  15 Mart 2017
Çayeli Bakır İşletmesinin Karadeniz Ekosistemine Deşarjların Olası Etkileri Semineri 14 Haziran 2017
Dünya Su Günü; Su İçin Doğal Çözümler Paneli 22 Mart 2018