Hedefler

Hedefler

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin temel hedefi alanında en iyi eğitim veren fakülteler arasına girmektir. Bu doğrultuda hedeflerimiz;

  1. Bilimsel ve Yenilikçi Bir Fakülte Olmak
  2. Kaliteli Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak
  3. İç ve Dış Paydaşlarla Olan İlişkilerini Geliştirmek