İdari Kadro
Ünvan / Adı, Soyadı   Görevi E-posta Telefon Dahili
Elvan BİRBEN   Fakülte Sekteri - 2180018 16033
Gülşen ULAŞ (4d)  

Dekan Sekreteri

Öğrenci İşleri

Bölüm Başkanlıkları Genel Yazı İşleri

- 2180018 16034-16035
İsmail SARIKAYA   

Şef

Maaş

Ek Ders

Satın Alma

Depo ve Ayniyat

  2180018 16026
Zeynep YONTAR (4d)   Anabilim Dalı Sekreterliği   2180018 16025
    Yazı İşleri- Personel İşlemleri   2180018 16023
Hakan  BAKİ   Dardanos Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Birimi      
Umut TUNCER (4/d)   Dardanos Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Birimi      
Osman ODABAŞI (4/d)   Gemici      
Ali ÇETİN (4/d)  

Kalorifer

Teknik İşler

    16041
Müslime YAVAŞ (4/d)   Temizlik Görevlisi     16064
Gülten TEZEL (4/d)   Temizlik Görevlisi     16064
Murat GÜNAT (4/d)   Temizlik Görevlisi