İdari Kadro
Ünvan / Adı, Soyadı Görevi E-posta Telefon Dahili
Abdulkadir KARASÜLEYMANOĞLU Fakülte Sekteri - 2180018 1547
Gülşen ULAŞ Özel Kalem - 2180018 2815-2816
Türkan TURAN Yazı İşleri - 2180018 1586
Cahit CEVİZ Gemici - -  
İsmail SARIKAYA Memur   2180018 1587
Zeynep YONTAR Öğrenci İşleri   2180018 2804