Projelerimiz

2015 YILI İTİBARİYLE YÜRÜTÜLEN TÜBİTAK PROJELERİ  

NO PROJE NO PROJE BAŞLIĞI YÜRÜTÜCÜ GRUP PROJE NİTELİĞİ
1 114R109 Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. ZAYDE ALÇİÇEK TOVAG 3001 - Başlangıç AR-GE
2 214O582 Pelajik Balıkların Avcılığında Kullanılan Farklı Çapari İğnelerinin (Nikel, Bronz, Çelik) Seçiciliği ve Değişik Renkteki Tüylerin Avcılığa Etkisinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. ALKAN ÖZTEKİN TOVAG 1001 - Araştırma
3 112Y191 Kuzey Ege'deki Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. ADNAN AYAZ ÇAYDAG 1001 - Araştırma
4 114O356 Türkiye'de, Marmara, Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Yerli Akivades (Ruditapes decussatus) Populasyonları ile İstilacı Japon Akivadesi Populasyonlarının (Ruditapes philippinarium) Morfolojik ve Genetik Yapılarının İncelenmesi Doç. Dr. SEFA ACARLI TOVAG 3001 - Başlangıç AR-GE
5 113O364 Organik Asit (Sinnamik Asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri Prof. Dr. SEBAHATTİN ERGÜN TOVAG 1001 - Araştırma
7 213M200 Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. BAYRAM KIZILKAYA MAG 3001 - Başlangıç AR-GE
8 115Y419

Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)’nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması

Yrd. Doç.Dr. Deniz Anıl ODABAŞI ÇAYDAG 3001-Ar-Ge

2015 YILI İTİBARİYLE YÜRÜTÜLEN BAP PROJELERİ  

NO P. KODU PROJE NİTELİĞİ PROJE BAŞLIĞI YÜRÜTÜCÜ 2015 YILI
1 104 Y.Lisans PROBIYOTIK İÇEREN YEMİN LEVREK BALIĞINDA (Dicentrarchus labrax) BÜYÜME, YEMDEN YARARLANMA VE BAĞIRSAK FLORASINA ETKİSİ Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN  Yürüyen Proje
2 157 Y.Lisans Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU  Yürüyen Proje
3 172 Y.Lisans Orkinos Karaciğer Dokusundaki Yağ Asitleri ve Besin Bileşiminin Belirlenmesi Doç.Dr. NERMİN BERİK  Yürüyen Proje
4 237 B. Araştırma Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin (AA, YA, Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. ALKAN ÖZTEKİN  Yürüyen Proje
5 279 Y.Lisans FARKLI PAKETLEME MATERYALLERİ İLE PAKETLENEN SEBZELİ VE MARİNE AHTAPOT (Octopus vulgaris Curvier 1797) SALATALARININ RAF ÖMÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr. FİKRET ÇAKIR  Yürüyen Proje
6 294 Y.Lisans Makro Alglerden Elde Edilen Gübrelerin Cystoseria barbata Yetiştiriciliğinde Kullanılması Yrd.Doç.Dr. İLKNUR AK  Yürüyen Proje
7 331 B. Araştırma Bandırma Körfezi istiridye popülasyonun PCR ile genetik yapının belirlenmesi Doç.Dr. SEFA ACARLI  Yürüyen Proje
8 349 Doktora Madra Baraj Gölü (Ayvalık-Balıkesir) Tatlısu Istakozlarının (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) Biyometrik ve Biyokimyasal Özellikleri Yrd.Doç.Dr. SELÇUK BERBER  Yürüyen Proje
9 354 B. Araştırma Çevresel stresin triploid ve diploid gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının hematolojik, immunolojik ve biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkileri Yrd.Doç.Dr. EKREM ŞANVER ÇELİK  Yürüyen Proje
10 375 B. Araştırma Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi  Arş.Gör.Dr. ÖZGÜR CENGİZ  Yürüyen Proje
11 397 Y.Lisans Çanakkale Boğazı ve Gökçeada kıyılarında yaşayan Paracentrotus lividus ve Arbacia lixula türlerinde ağır metal Zn Pb Cd Fe Cu kirliliği ile ilgili araştırmalar Prof.Dr. SEZGİNER TUNÇER  Yürüyen Proje
12 403 B. Araştırma Farklı ortam şartlarının Tubifex tubifex'in yaşama oranı ve besin kompozisyonu üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. PINAR ÇELİK  Yürüyen Proje
13 406 Doktora Çardak Lagünü Çanakkalende bulunan yeşil yengeç Carcinus aestuarii Nardo 1847nin populasyon yapısı ve bazı biyoekolojik özellikleri Doç.Dr. ABDULLAH SUAT ATEŞ  Yürüyen Proje
14 419 Y.Lisans Farklı LED Işık Kaynaklarının Dunaliella salina TEODORESCO (Chlorophyceae) Büyüme ve Pigment İçeriğine Etkisi Yrd.Doç.Dr. İLKNUR AK  Yürüyen Proje
15 427 B. Araştırma Metilen mavisi boyar maddesinin demir oksit Fe3O4 immobilize edilmiş Cystoseira barbata kullanılarak giderilmesi  Uzman YELİZ ÖZÜDOĞRU  Yürüyen Proje
16 428 Y.Lisans Atık Balık Ürünlerinden Jelatin Elde Etme Kapasitelerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. BAYRAM KIZILKAYA  Yürüyen Proje
17 430 Doktora Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa) Besinsel ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU  Yürüyen Proje
18 433 B. Araştırma Farklı karışımlarla tuzlanarak sıvı tütsülenmiş ve vakum ambalajlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarında oluşan değişimlerin raf ömrü süresince incelenmesi Doç.Dr. ZAYDE ALÇİÇEK  Yürüyen Proje
19 473 Y.Lisans Marinasyon ve Dumanlama İşlemi Uygulanmış Alabalıkların Besin Değeri, Duyusal, Tekstürel ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. FİKRET ÇAKIR  Yürüyen Proje
20 556 B. Araştırma Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması Arş.Gör.Dr. HASAN BASRİ ORMANCI  Yürüyen Proje
21 563 B. Araştırma Kontrollü Ortamda Çeltik-Kerevit Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. SELÇUK BERBER  Yürüyen Proje
22 588 B. Araştırma

Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda: Rissoidea) Faunasının Araştırılması

Yrd. Doç.Dr. Deniz Anıl ODABAŞI Yürüyen Proje