Projelerimiz

2017 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN ve TAMAMLANAN PROJELER  

FYL-2014-172 Y.Lisans Orkinos Karaciğer Dokusundaki Yağ
Asitleri ve Besin Bileşiminin Belirlenmesi
Doç.Dr. NERMİN
BERİK
Yürüyen
Proje
FBA-2015-375 B.
Araştırma
Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi,
Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina
pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve
Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi
Arş.Gör.Dr. ÖZGÜR
CENGİZ
Yürüyen
Proje
FYL-2015-397 Y.Lisans Çanakkale Boğazı ve Gökçeada
kıyılarında yaşayan Paracentrotus lividus
ve Arbacia lixula türlerinde ağır metal Zn
Pb Cd Fe Cu kirliliği ile ilgili araştırmalar
Prof.Dr. SEZGİNER
TUNÇER
Yürüyen
Proje
FDK-2015-406 Doktora Çardak Lagünü Çanakkalende bulunan
yeşil yengeç Carcinus aestuarii Nardo
1847nin populasyon yapısı ve bazı
biyoekolojik özellikleri
Prof.Dr. ABDULLAH
SUAT ATEŞ
Yürüyen
Proje
FBA-2015-563 B.
Araştırma
Kontrollü Ortamda Çeltik-Kerevit
Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının
Belirlenmesi
Doç.Dr.
SELÇUK BERBER
Yürüyen
Proje
FYL-2015-676 Y.Lisans Kavak Çayı Gelibolu Yarımadası
Çanakkale Tatlısu Molluska Faunası
Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr. DENİZ
ANIL ODABAŞI
Yürüyen
Proje
FBA-2016-779 B.
Araştırma
Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık
Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik
Etkisi
Doç.Dr. EKREM
ŞANVER ÇELİK
Yürüyen
Proje
FDK-2016-869 Doktora Liman Atık Kabul Tesisi Soğutma
Suyunun Kalanoid Kopepod Acartia
clausi (Giesbrecht, 1889) Doğal Siklusu
Üzerine Etkileri
Prof.Dr. YEŞİM
BÜYÜKATEŞ
Yürüyen
Proje
FYL-2016-934 Y.Lisans Bazı Deniz ve Tatlısu Balıklarının Renk
Değişimlerinin Bilgisayarlı Görüntüleme
Sistemi ile 4Cde Depolama Boyunca
İzlenmesi
Doç.Dr. ZAYDE
AYVAZ
Yürüyen
Proje
FYL-2016-
1062
Y.Lisans Biga Yarımadasının Çanakkale Bazı
içsularında Sphaeriidae Familyası Bivalvia
Mollusca Biyolojik Çeşitliliğinin
Araştırılması
Doç.Dr. DENİZ
ANIL ODABAŞI
Yürüyen
Proje

FDK-2014-430

Doktora

Deniz hıyarının (Holothuria tubulosa) biyokimyasal, fonksiyonel ve biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi.

Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU

03.10.2017

FBA-2016-779

B. Araştırma

Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik Etkisi

Doç.Dr. EKREM ŞANVER ÇELİK

18.05.2017

FBA-2015-533

B. Araştırma

Ekonomik Öneme Sahip Kıkırdaklı Balıkların Karaciğerindeki Yağ Asidi Kompozisyonu

Yrd.Doç.Dr. CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN

18.05.2017

FBA-2016-772

B. Araştırma

Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss yemlerine farklı oranlarda ilave edilen FARMARİN®'nin büyüme performansı bağırsak mikrobiyotası bağışıklık parametreleri ve hastalık direnci üzerine etkileri

Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN

02.05.2017

FYL-2014-419

Y.Lisans

Farklı LED Işık Kaynaklarının Dunaliella salina TEODORESCO (Chlorophyceae) Büyüme ve Pigment İçeriğine Etkisi

Doç.Dr. İLKNUR AK

23.03.2017

FYL-2014-157 B. Araştırma       Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU 26.12.2016
FBA-2015-588 B. Araştırma Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda Rissoidea) Faunasının Araştırılması Doç.Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI 26.12.2016
FYL-2014-294 Y.Lisans Makro Alglerden Elde Edilen Gübrelerin Cystoseria barbata Yetiştiriciliğinde Kullanılması Doç.Dr. İLKNUR AK 01.09.2016
FYL-2015-473 Y.Lisans Marinasyon ve Dumanlama İşlemi Uygulanmış Alabalıkların Besin Değeri, Duyusal, Tekstürel ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. FİKRET ÇAKIR 01.09.2016
FBA-2014-403 B. Araştırma Farklı ortam şartlarının Tubifex tubifex'in yaşama oranı ve besin kompozisyonu üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. PINAR ÇELİK 29.04.2016
FYL-2014-428 Y.Lisans Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarının Atıklarından Jelatin Elde Edilebilme Kapasitelerinin Araştırılması Doç.Dr. BAYRAM KIZILKAYA 01.03.2016