Amaçlar

Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları

 

Programımızın eğitim amaçları aşağıdaki gibidir:

Mezunlarımız,

EA1    Matematik, fen ve su ürünleri mühendisliği donanıma sahip olma, çalışma alanındaki küresel değişimlere yüksek uyum yeteneği gibi özellikleriyle devlet ve özel sektörde farklı görevler üstlenebileceklerdir.

EA2    Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izlemeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

EA3     Su Ürünleri Mühendisliği, deniz ve iç su bilimleri, su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı ve işlenmesi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda yer alabilir; lisansüstü çalışmalar yapabilirler.

EA4     Girişimci ve yenilikçi bireyler olarak, su ürünleri üretimi, avcılığı ve işlemeciliği ile ilgili şirketler kurabilir, güncel mühendislik yaklaşımlarını kullanarak üretim teknolojilerini geliştirebilirler.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)