İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları

İş Akış Şemaları ve Görev Tanımlarına ait bilgiler ekteki pdf dosyalarında yer almaktadır.

Ekler

31. Madde Ödemesi İş Akış Şeması Dokümanı v.2 (1).pdf
Aylık Ek Ders Ödemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Danışmanlık İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Dekanlığa Vekalet İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Ders Dağılımı ve haftalık Ders Programı İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Doğrudan Temin İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
ERASMUS Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2 (1).pdf
FARABİ Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
FARABİ Programı İle Giden Öğrenci Notlarının Girilmesi İş Akış Şeması Dokümanı v.2 - (1).pdf
Fatura Ödemeleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Görev Tanımı Belgeleri.pdf
Görev Tanımı Belgeleri.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 - Teknik birim.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Anabilim Dalı Bşk.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Anabilim Dalı Sekreterliği.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Bölüm Sekreterliği.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Dardanos Ünitesi.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Dekan Sekreterliği.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Dekan.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Fakülte Sekreteri.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Hizmetli.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Muhasebe.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Öğrenci İşleri.pdf
Görev Tanımı Dokümanı v.2 Taşınır kayıt depo (1).pdf
İç Kontrol Standartları Eylem Planı.pdf
İç Kontrol Standartları Eylem Planı.pdf
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2 (1).pdf
İş Akış Şemaları Alfabetik Sıralı.pdf
İş Akış Şemaları Alfabetik Sıralı.pdf
İşe Başlama İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Kayıt Dondurma İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Kayıt Silme İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Mazeret Sınavına Girecek Öğrencilerin Bildirilmesi İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Mezuniyet ve diploma işlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Sınav Programı Hazırlama, Uygulama, Değerlendirme İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf
Staj İşlemleri İş Akış Şeması Dokümanı v.2.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)