Vizyon

Vizyon

 • Deniz Bilimleri ve Teknolojileri alanında Uluslararası ortak projeler geliştiren,
 • Gelişim sürecinde Büyük Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun Mühendis ve Yüksek Mühendisler ve Bilim adamları yetiştiren,
 • Sektörde görülen sorunların çözümüne yönelik Araştırma – Geliştirme çalışmaları yapan, bu doğrultuda projeler üreten,
 • Denizcilik alanındaki çalışma konularını sürekli yenileyebilen,
 • Ulusal veya Uluslararası Kaynak yaratabilen,
 • Denizcilik sektörünün her birimindeki toplum ile iletişim ve işbirliği kurabilen ve öncü konumunda bir fakültedir.

Fakültenin Üstün Yönleri:

 • Stratejik düşünme ve kendini yenileme kabiliyetine sahip olup gelişmelere öncülük eden
 • Ulusal veya Uluslararası düzeyde yenilikçi projeler üretip Kaynak yaratabilen,
 • Endüstriyel ve toplumsal bazda iletişim ve işbirliği kurabilme kabiliyetine sahip
 • Karşılaşılan sorunları çözme yönünde Sonuç odaklı Araştırma – Geliştirme çalışmaları yapılan
 • Uluslararası düzeyde kalifiye araştırmacı kadrosu bulunan bir fakültedir.

Anabilim Dallarının Önümüzdeki 5 yıl için Amaçları, Hedefleri ve Stratejileri

 • Türkiye’de alanında öncü konuma gelmek,
 • Ulusal alanda Avcılık ve İşleme Teknolojisi, Yetiştiricilik ve Temel bilimler alanında yapılan çalışmalara yön vermek ve öncelik alanlarını belirleyebilmek
 • Uluslararası düzeyde mevcut işbirliklerini geliştirmek ve halen mevcut olan personel ve araştırmacı değişim programlarını artırmak,
 • Uluslararası üniversitelerle olan mevcut anlaşmaları çoğaltmak,
 • Uluslararası üniversitelerle ortak Master ve Doktora Programları oluşturmak
 • Hedeflere ulaşım için mevcut altyapı, Ar-Ge birimlerini, uygulama sahalarını ve olanaklarını çağın gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek.
 • Eğitim ve öğretim alanında tercih edilen bir fakülte olmak
 • Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin arttırılması yönünde laboratuar imkânlarının geliştirilmesini sağlamak
 • Fakülte öğrencilerimizin niteliklerini geliştirmek amacıyla ve bu konuda istekli diğer üniversite öğrencilerimize tesisatlı dalış sertifikası vermek
 • Fakülte öğrencilerinin gemi adamlığı ve kaptanlık sertifikası alabilmesi amacıyla kurslar ve dersler vermek ve yaygınlaştırmak. 
 • İşleme teknolojisinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kalite güvenliği sistem ve eğitimleri ile öğrenci ve işletmecilere teknik eğitimler vermek
 • Kalite kontrol analizleri yaparak farklı işleme tekniklerinin uygulanabildiği (tuzlama, marinat, konserve, hazır yemek üretimi)  gibi konularda çalışmalar yapmak 

     

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)