Fakülte Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Yeni Sayısı Yayınlandı

.

Fakültemiz dergisi Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries' ın yeni sayısı yayınlanmıştır. Derginin son sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf linkinden ulaşabilirsiniz.