Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

2024 YILI İTİBARİYLE TAMAMLANAN PROJELER  

Proje Kodu

Proje Türü

Proje Adı

Yönetici

Bitiş Tarihi

Detay

FHD-2023-4266

Hızlı Destek

Farklı DişiErkek Oranlarında Stoklanan Cüce Vatoz Ancistrus multispinis Regan 1912 Anaçlarından Elde Edilen Yavru Sayılarının Karşılaştırılması

Dr.Öğr.Üyesi PINAR ÇELİK

05.03.2024

FBA-2023-4253

B. Araştırma

Kapsikum Oleoresinin (Capsicum annuum L.) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Bağışıklık Yanıtları Histolojisi ve Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN

30.01.2024

FDK-2020-3411

Doktora

Marmara Denizinde Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimliliği ve Kontrollü Hayalet Avcılık Etkisinin Belirlenmesi

Prof.Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ

15.09.2023

FDK-2020-3334

Doktora

Bazı Tuzlanmış Su Ürünlerinde Antibiyotiklere Dirençli Bakterilerin Belirlenmesi ve Genetik Karakterizasyonu

Prof.Dr. NERMİN BERİK

15.08.2023

FYL-2019-2953

B. Araştırma

Çanakkale Gelibolu Deniz Ürünleri Ilgardere Kara Midye Yetiştiricilik Tesislerinde Üretilen Midyenin (Mytilus galloprovincialis Linnaeus, 1819) Besin Değerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. SEFA ACARLI

15.08.2023

FBA-2020-3370

B. Araştırma

Çanakkale ve Çevresinde Dağılım Gösteren Mavi Yengeç Callinectes sapidus'un Rathbun, 1896 Beslenme Ekolojisi

Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL ACAR

15.08.2023

FBA-2021-3733

B. Araştırma

Zeytin Kara Suyunun Gammarus komareki Schferna 1923 üzerine akut ve kronik etkilerinin belirlenmesi

Prof.Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI

15.05.2023

FHD-2022-3966

Hızlı Destek

Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Valeriana officinalis L. ve Passiflora incarnata L. 'ın Balıkların Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri

Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ

15.05.2023

FHD-2021-3553

Hızlı Destek

Atikhisar Baraj Gölü'ndeki (Çanakkale) Kerevitlerin (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Kalitesinin Belirlenmesi

Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE

15.05.2023

FYL-2021-3525

Y.Lisans

BALIK BAĞIRSAK İZOLATI Sphingomonas sp. BAKTERİSİNİN PROBİYOTİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ

17.04.2023

FBA-2021-3710

B. Araştırma

Müsilajın Su Ürünleri Yetiştiricilği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ

27.01.2023

FBA-2020-3250

B. Araştırma

Atikhisar Baraj Gölü Çanakkale Tatlısu Istakozlarının Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Biyometrik ve Biyokimyasal Özellikleri

Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BERBER

27.01.2023

FBA-2020-3368

B. Araştırma

Çanakkalede Satılan Midye Dolmalardan S. aureus İzolasyonu ve Antibiyotik Direncinin Araştırılması

Prof.Dr. NERMİN BERİK

18.11.2022

FHD-2021-3500

Hızlı Destek

Atikhisar barajından toplanan kerevitin Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Crustacea Decapoda Astacidae radikalik antioksidan kapasitesi ve toplam karotenoid miktarlarının belirlenmesi

Doç.Dr. SEFA ACARLI

18.11.2022

FBA-2021-3693

B. Araştırma

Çanakkale Boğazında Müsilaj Oluşumunda Etkileşim Halindeki Organizmaların Metabarkodlama Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. YEŞİM BÜYÜKATEŞ

27.09.2022

FHD-2021-3516

Hızlı Destek

Atikhisar Baraj Gölü Çanakkale Tatlısu Istakozlarının Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Gastrolit Katmanlarının Gelişimi ve Amorf Kalsiyum Karbonat Kararlılığının İncelenmesi

Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BERBER

27.09.2022

FBA-2020-3252

B. Araştırma

At Midyesi'nin (Modiolus barbatus) Üreme Döngüsü ve Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi

Doç.Dr. SEFA ACARLI

22.08.2022

FBA-2019-2986

B. Araştırma

Çanakkale Boğazı Mikroplastik Kirliliğinin Kalitatif ve Kantitatif Yönden Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi ALKAN ÖZTEKİN

08.07.2022

FHD-2021-3677

Hızlı Destek

Kırmızı alglerden Gracilaria verrucosa'nın biyomas verimi ve kimyasal kompozisyonu üzerine ışık şiddeti ve fotoperiyot uygulamalarının etkisinin belirlenmesi

Prof.Dr. İLKNUR AK

15.06.2022

FBA-2020-3193

B. Araştırma

Ayvacık Barajı'nın Kıyı Çizgisi ve Yüzey Alanında Gerçekleşen Zamansal Değişimlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi

Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE

15.06.2022

FBA-2021-3683

B. Araştırma

Farklı Konsantrasyonlardaki Su Kaynaklı Fungusit Folpetin Sazanlar Cyprinus carpio Üzerine Toksik Etkilerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. ÜMİT ACAR

13.05.2022

FBA-2020-3425

B. Araştırma

Tilapia Oreochromis niloticus Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Ceviz Yaprağı Ekstraktının Balıkların Büyüme Performansı Bazı Kan Parametreleri ve Karaciğer Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri

Prof.Dr. EKREM ŞANVER ÇELİK

11.04.2022

FHD-2021-3526

Hızlı Destek

ZEYTİN KARASUYUNUN BALIKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ PATOJENİK VE PATOJENİK OLMAYAN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ

11.04.2022

FBA-2020-3386

B. Araştırma

Tilapia (Oreochromis niloticus) Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Reishi (Ganoderma lucidum) Mantarının Balıkların Büyüme Performansı Bazı Kan Parametreleri ve Karaciğer Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri

Dr.Öğr.Üyesi TOLGA ŞAHİN

14.03.2022

FHD-2021-3541

Hızlı Destek

Çanakkale Boğazında Yayılış Gösteren Eriphia verrucosa Forskal 1775nın Kararlı İzotop Analizi ile Besin Gruplarının Belirlenmesi ve Mevcut Antioksidan Kapasitesinin Ortaya Konulması

Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL ACAR

21.12.2021

FBA-2020-3295

B. Araştırma

Kuzey Ege Denizinde Sparidae Familyasına Ait Sargos Diplodus sargus Sarpa Sarpa salpa ve Iskatari Spondyliosoma cantharus Türlerinin Bazı Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. İSMAİL BURAK DABAN

04.11.2021

FBA-2019-2977

B. Araştırma

Holothuria tubulosa Gmelin 1791 ve Holothuria Roweothuria poli Delle Chiaje 1824 Deniz Hıyarı Türlerinden Kolajen İzolasyonu Hidrolizasyonu ve Karakterizasyonlarının Yapılması

Doç.Dr. İBRAHİM ENDER KÜNİLİ

01.06.2021

FBA-2019-2939

B. Araştırma

Acı Kırmızı Biber Ekstraktı (Capsicum annuum L.) İlavesi İçeren veya İçermeyen Yemler İle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Bağırsak Mikrobial Toplulukların Metagenomik Yaklaşım Kullanılarak Filogenetik Karekterizasyonu

Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ

01.06.2021

FYL-2019-2898

Y.Lisans

Azot Kaynaklarının ve Konsantrasyonlarının Ulva rigida (Ulvophyceae) C. Agardh'ın Büyüme ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi

Prof.Dr. İLKNUR AK

26.02.2021

FHD-2020-3273

Hızlı Destek

Yenice Göletindeki Kerevitlerin (Pontastacus leptodactylus) Büyüme Modellerinin Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Yöntem Olarak Yapay Sinir Ağları Kullanılması

Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE

26.02.2021