Formlar ve Dilekçeler

İlgili form ve dilekçeler

Ekler

Aile durum bildirimi formu.doc
Aile yardım bildirimi formu.doc
Akademik Teşvik Ödeneği Alan Uygunluk Formu.docx
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Formu.docx
Akademik Teşvik Ödeneği Kurum Değişikliği Formu.docx
Akademik Teşvik Ödeneği Unvan Değişikliği fFormu.docx
ÇOMÜ DERS GÖREVLENDİRMESİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE.pdf
Ders Teklif Formu.doc
Ders Telafi Formu.doc
Ders Yükü Forrmu 2016-2017.xls
Laboratuvar kullanım bilgi formu.docx
Laboratuvar Kullanımı Dekanlık İzin Dilekçesi.docx
Laboratuvar Kurallar.docx
Mal Beyanı Dilekçe Örneği.docx
Mal Bildirim Formu.xls
Örnek Sınav Kağıdı 2023.docx
Yeni Sınav Talimatı.docx
Yıllık İzin Formu.doc
Yolluklu yevmiyeli görevlendirme dilekçe örneği-39.madde.docx