Stratejik Eylem Planı
Üniversitemiz Stratejik Planı  2024 - 2028
2021 - 2025
  2018 - 2022
  ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performans Göstergeleri
Birim Stratejik Planı 2024-2028
 2021-2025   
  2018-2022
Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı Stratejik Planı 2024-2028 
2021-2025
  2018-2022 
Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2024-2028
2021-2025
  2018-2022
Stratejik Plan İzleme Verileri            2023
2022
  2021