Amaçlar

Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları

 

Programımızın eğitim amaçları aşağıdaki gibidir:

Mezunlarımız,

EA1    Matematik, fen ve su ürünleri mühendisliği donanıma sahip olma, çalışma alanındaki küresel değişimlere yüksek uyum yeteneği gibi özellikleriyle devlet ve özel sektörde farklı görevler üstlenebileceklerdir.

EA2    Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izlemeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

EA3     Su Ürünleri Mühendisliği, deniz ve iç su bilimleri, su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı ve işlenmesi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda yer alabilir; lisansüstü çalışmalar yapabilirler.

EA4     Girişimci ve yenilikçi bireyler olarak, su ürünleri üretimi, avcılığı ve işlemeciliği ile ilgili şirketler kurabilir, güncel mühendislik yaklaşımlarını kullanarak üretim teknolojilerini geliştirebilirler.

Anabilim Dallarının Önümüzdeki 5 yıl için Amaçları, Hedefleri ve Stratejileri

 • Türkiye’de alanında öncü konuma gelmek,
 • Ulusal alanda Avcılık ve İşleme Teknolojisi, Yetiştiricilik ve Temel bilimler alanında yapılan çalışmalara yön vermek ve öncelik alanlarını belirleyebilmek
 • Uluslararası düzeyde mevcut işbirliklerini geliştirmek ve halen mevcut olan personel ve araştırmacı değişim programlarını artırmak,
 • Uluslararası üniversitelerle olan mevcut anlaşmaları çoğaltmak,
 • Uluslararası üniversitelerle ortak Master ve Doktora Programları oluşturmak
 • Hedeflere ulaşım için mevcut altyapı, Ar-Ge birimlerini, uygulama sahalarını ve olanaklarını çağın gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek.
 • Eğitim ve öğretim alanında tercih edilen bir fakülte olmak
 • Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin arttırılması yönünde laboratuar imkânlarının geliştirilmesini sağlamak
 • Fakülte öğrencilerimizin niteliklerini geliştirmek amacıyla ve bu konuda istekli diğer üniversite öğrencilerimize tesisatlı dalış sertifikası vermek
 • Fakülte öğrencilerinin gemi adamlığı ve kaptanlık sertifikası alabilmesi amacıyla kurslar ve dersler vermek ve yaygınlaştırmak. 
 • İşleme teknolojisinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kalite güvenliği sistem ve eğitimleri ile öğrenci ve işletmecilere teknik eğitimler vermek
 • Kalite kontrol analizleri yaparak farklı işleme tekniklerinin uygulanabildiği (tuzlama, marinat, konserve, hazır yemek üretimi)  gibi konularda çalışmalar yapmak