Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Birimimiz Kalite Güvence Komisyonu aşağıdaki gibidir:

BİRİM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat YİĞİT (Dekan V.)

Prof.Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Serpil ODABAŞI

Doç. Dr. Mukadder Arslan İHSANOĞLU

Doç.Dr. İ.Ender KÜNİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ACAR

Arş. Gör. Dr. Yusuf ŞEN

Elvan BİRBEN (Fakülte Sekreteri) 

Funda PEZİKOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)

Ecem KABA  (Öğrenci Temsilcisi)

 

 

PROGRAM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

(SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)

 

Başkan                                                      

               Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ         

Üye

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ

Üye

Doç. Dr. Serpil ODABAŞI

 

Kalite Alt Komisyon Toplantıları 

10/11/2022 Tarihli Toplantı

28.03.2023 Tarihli Toplantı

25.04.2024 Tarihli Toplantı

Ekler

2021_altkomisyon-toplantı imza tutanağı.pdf
2021_kalite_altkomisyon_toplantısı.pdf
2022_1kalitekomisyontoplantısı.pdf
2022_2kalitekomisyontoplantısı.pdf
2022_kalite_altkomisyon_toplantısı.pdf
2023_kalite_altkomisyon_toplantısı.pdf
2023_kalite_altkomisyon_toplantı_tutanagı.pdf
2024_kalite_altkomisyon_toplantısı.pdf