Anabilim Dalı Başkanlıkları
Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü    
Avlama Teknolojisi ABD Başkanı  Prof.Dr.Adnan AYAZ
İşlemeTeknolojisi ABD Başkanı    Prof. Dr. Nermin BERİK

                                       

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü  
Deniz Biyolojisi  ABD Başkanı  Prof. Dr. A. Suat ATEŞ
İç Sular Biyoloji ABD Başkanı  Prof. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI
Balıkçılık Temel Bilimleri ABD Başkanı T.                 Prof.Dr. C.Çiğdem YIĞIN

                                       

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü  
Yetiştiricilik ABD Başkanı                        Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN
Hastalıklar ABD Başkanı T.                                        Doç. Dr. Sevdan YILMAZ

 

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü  
Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü​ ABD Başkanı   Prof. Dr. Zayde AYVAZ

 

Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Bölümü                                                                        
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği ABD Başkan V  Dr. Öğr Üyesi Ömer Arslan                               

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü  
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEZCAN

 

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü  
Su Ürünleri Mühendisliği ABD Başkanı         Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ                           

 

Deniz Bilimleri Bölümü  
Deniz Bilimleri  ABD Başkan V.        Prof. Dr. A. Suat ATEŞ                        

 

Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür ABD Başkanı       Prof. Dr. Umur ÖNAL                      

 

Disiplinlerarası Kıyı Bölgeleri ve Yönetimi  ABD Başkanı       Prof. Dr. İlknur AK                    

 

   

Denizcilik İşletmeleri Yönetim​i ABD Başkanı                                    

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAN