Yönetim

DEKAN
Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK
 

Dekan Yard.
Prof. Dr. İlknur AK

 

Dekan Yard.
Prof. Dr. Cahide Çiğdem YIĞIN
 

Fakülte Sekreteri

Elvan BİRBEN
 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)