Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Murat YİĞİT
 

Dekan Yard.

Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ
 

Dekan Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAN
 

Fakülte Sekreteri

Elvan BİRBEN