Yetiştiricilik Üniteleri

Canlı Kaynaklar Üretim Ünitesi

Deniz ve tatlı su balıklarının üretiminin yapılabildiği ve bu canlılar üzerinde hayvan deneylerinin yürütülebildiği bir ders, araştırma ve uygulama ünitesidir. Ünitede spesifik balık yemleri, yem ve hammadde besin analizleri yapılabilmektedir. Farklı yem tiplerinin ve yem katkılarının balıklar üzerindeki etkileri besleme çalışmaları ile değerlendirilebilmektedir. Balıkların büyüme performansı, besin kompozisyonu, kan parametreleri (hematolojik, immunolojik ve biyokimyasal) ve sindirim seviyeleri belirlenebilmektedir. Balık Hastalıkları (SUÜ403), Balık Besleme (SUÜ425), Deniz Balıkları Yetiştiriciliği (SUÜ314), Balık Üretim Tesisleri Planlaması (SUÜ402) ve Balık Yemi Üretim Tekniği (SUÜ424) lisans derslerinin uygulamaları yürütülmektedir.

Akvaryum Balıkları Üretim ve Araştırma Ünitesi

Dörtlü kapalı devre sistemler halinde 18 akvaryum seti bulunan ünitede; lisans (Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği) ve lisansüstü (Uygulamalı Akvaryum Balıkları Üretimi, Balık embriyolojisi, Akvaryum Bitkileri Yetiştiriciliği, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliğinde Kullanılan Canlı Yemler) derslerin uygulamaları verilmektedir. Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrenciler ile öğretim üyelerinin araştırma projeleri ve tezleri ünitede yürütülmektedir. Laboratuvarda akvaryum sistemleri, filtre sistemleri, akvaryum balıkları, akvaryum bitkileri, akvaryum balık hastalıkları, akvaryum balıklarının üretilmesi, akvaryum balıklarında kullanılan canlı yemler, akvaryum yapımı ve malzemeleri hakkında bilgiler uygulamalı olarak verilmektedir.

Dardanos Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Birimi 

Dardanos Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi, Üniversitemizin Dardanos Yerleşkesinde bulunmaktadır. Dardanos Yerleşkesi Fakültemize yaklaşık 6 km uzaklıktadır.  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğrencilerinin özellikle III ve IV sınıfta aldıkları deniz canlılarının yetiştiriciliği ile ilgili dersler kapsamında her türlü akuatik canlının tanklar içerisinde tutulması ve yetiştirilmesine uygun ortamın sağlandığı bu ünite ayrıca, su kalitesi ve filtrasyonu ile ilgili uygulamalı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamaktadır. Bu laboratuvarda aynı zamanda, lisans ve lisansüstü seviyede olmak üzere, özellikle balık beslemesi alanında birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmektedir.