Akademik Kadro

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

         
Prof.Dr. Ali İŞMEN Öğretim Üyesi - Bölüm Başkanı alismenyahoo.com 2180018 16027

Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ

Öğretim Üyesi-

uozekincicomu.edu.tr

2180018

16022

Prof.Dr.Adnan AYAZ

Öğretim Üyesi

adnanayazyahoo.com

2180018

16038

Prof.Dr.Uğur ALTINAĞAÇ

Öğretim Üyesi

yahoo.com">ualtinagacyahoo.com

2180018

16021

Prof.Dr.Nermin BERİK

Öğretim Üyesi

nberikyahoo.com

2180018

16029

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Öğretim Üyesi

fikretcakircomu.edu.tr

2180018

16054

Dr.Öğr. Üyesi Alkan ÖZTEKİN

Öğretim Üyesi

alkanoztekincomu.edu.tr

2180018

16053

Arş. Gör. Dr. Ender KÜNİLİ

Araştırma Görevlisi

enderkuniliyahoo.com

2180018

16051

Arş.Gör. Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU

Araştırma Görevlisi

mukadderarslangmail.com

2180018

16049

Arş.Gör. Dr. İ. Burak DABAN

Araştırma Görevlisi

burakdabangmail.com

2180018

16052

Arş.Gör. Dr. Semih KALE

Araştırma Görevlisi

semihkalecomu.edu.tr

2180018

16062

 

Temel Bilimler Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK Öğretim Üyesi -Dekan  sanver_celikcomu.edu.tr 2180018 16034-16035-16020

Prof. Dr. Sezginer TUNÇER

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkanı stuncercomu.edu.tr 2180018 16014

Prof .Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Öğretim Üyesi mturkoglucomu.edu.tr 2180018 16011
Prof.Dr.A.Suat ATEŞ Öğretim Üyesi asuatatesyahoo.com 2180018 16019
Prof.Dr.Yeşim BÜYÜKATEŞ Öğretim Üyesi

ybuyukatesyahoo.com

ybuyukatescomu.edu.tr

2180018 16017

Doç.Dr. Selçuk BERBER

Öğretim Üyesi

selcukberbercomu.edu.tr

2180018

16039

Doç. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI Öğretim Üyesi aodabasicomu.edu.tr 2180018 16043

Doç.Dr. C.Çiğdem YIĞIN

Öğretim Üyesi-Dekan Yardımcısı

cyıgınhotmail.com

2180018

16032-16045

Öğr.Gör.Pınar İŞMEN

Öğretim Görevlisi

pismenyahoo.com

2180018

16036

Arş.Gör. Dr. Seçil ACAR

Araştırma Görevlisi

secilkolsalgmail.com

2180018

16050

Arş. Gör. Dilek KAHRAMAN YILMAZ Araştırma Görevlisi comu.edu.tr">dilek.kahramanyılmazcomu.edu.tr 2180018 16078
Arş. Gör. Yusuf ŞEN Araştırma Görevlisi comu.edu.tr">yusuf.sencomu.edu.tr 2180018 16080

 

Yetiştiricilik Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkan serguncomu.edu.tr       2180018     16018  

Prof.Dr. Tolga GÖKSAN

Öğretim Üyesi  

tgoksanhotmail.com

2180018

16010 

Prof.Dr. Umur ÖNAL Öğretim Üyesi umuronalyahoo.com 2180018 16013 

Doç.Dr. Sefa ACARLI

Öğretim Üyesi

sefaacarlicomu.edu.tr

2180018

16040 

Doç.Dr. Bayram KIZILKAYA Öğretim Üyesi bkizilkayacomu.edu.tr 2180018 16055 

Doç.Dr. İlknur AK

Öğretim Üyesi- Dekan Yardımcısı

ilknurakgmail.com

2180018

16031-16037 

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ Öğretim Üyesi sevdanyilmazcomu.edu.tr 2180018 16079 

Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK

Öğretim Üyesi

pinarcelikcomu.edu.tr

2180018

16044

Arş.Gör.Dr. Tolga ŞAHİN

Araştırma Görevlisi

tolgasahincomu.edu.tr

2180018

16077 

 

Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr. Murat YİĞİT

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkan

muratyigitcomu.edu.tr

2180018

16012

Prof.Dr. Musa BULUT

Öğretim Üyesi

bulutmusahotmail.com

2180018

16016

Prof.Dr. Zayde AYVAZ

Öğretim Üyesi

alcicekcomu.edu.tr

2180018

16002

Dr. Öğr. Üyesi Halit KUŞKU Öğretim Üyesi halitcomu.edu.tr 2180018 16042

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

 

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)