Akademik Kadro

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

         
Prof.Dr. Ali İŞMEN Öğretim Üyesi - Bölüm Başkanı alismenyahoo.com 2180018 16027

Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ

Öğretim Üyesi-

uozekincicomu.edu.tr

2180018

16022

Prof.Dr.Adnan AYAZ

Öğretim Üyesi

adnanayazyahoo.com

2180018

16020

Prof.Dr.Uğur ALTINAĞAÇ

Öğretim Üyesi

ualtinagacyahoo.com

2180018

16021

Prof.Dr.Nermin BERİK

Öğretim Üyesi

nberikyahoo.com

2180018

16029

Doç Dr. Semih KALE Öğretim Üyesi- semihkalecomu.edu.tr 2180018 16081
Doç. Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU Öğretim Üyesi- mukadderarslangmail.com 2180018 16049
Doç. Dr. Ender KÜNİLİ Öğretim Üyesi- enderkuniliyahoo.com 2180018 16051

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Öğretim Üyesi

fikretcakircomu.edu.tr

2180018

16054

Dr.Öğr. Üyesi Alkan ÖZTEKİN

Öğretim Üyesi

alkanoztekincomu.edu.tr

2180018

16053

Dr. Öğr. Üyesi  İ. Burak DABAN

Araştırma Görevlisi

burakdabangmail.com

2180018

16057

 

Temel Bilimler Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK Öğretim Üyesi -Dekan-Bölüm Başkan V. sanver_celikcomu.edu.tr 2180018 16034-16035

Prof .Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Öğretim Üyesi mturkoglucomu.edu.tr 2180018 16011
Prof.Dr.A.Suat ATEŞ Öğretim Üyesi asuatatesyahoo.com 2180018 16019
Prof.Dr.Yeşim BÜYÜKATEŞ Öğretim Üyesi

ybuyukatesyahoo.com

ybuyukatescomu.edu.tr

2180018 16017
Prof. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI Öğretim Üyesi aodabasicomu.edu.tr 2180018 16043
Prof. Dr. C.Çiğdem YIĞIN Öğretim Üyesi-Dekan Yardımcısı cyiginhotmail.com 2180018 16032-16045

Doç.Dr. Selçuk BERBER

Öğretim Üyesi

selcukberbercomu.edu.tr

2180018

16039

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ACAR Öğretim Üyesi secilkolsalgmail.com 2180018 16050

Öğr.Gör.Pınar İŞMEN

Öğretim Görevlisi

pismenyahoo.com

2180018

16036

Arş. Gör. Dilek KAHRAMAN YILMAZ Araştırma Görevlisi dilek.kahramanyilmazcomu.edu.tr 2180018 16058
Arş. Gör. Yusuf ŞEN Araştırma Görevlisi yusuf.sencomu.edu.tr 2180018 16062

 

Yetiştiricilik Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkanı serguncomu.edu.tr       2180018     16018  

Prof.Dr. Tolga GÖKSAN

Öğretim Üyesi  

tgoksanhotmail.com

2180018

16010 

Prof.Dr. Umur ÖNAL Öğretim Üyesi umuronalyahoo.com 2180018 16013 
Prof. Dr. İlknur AK Öğretim Üyesi- Dekan Yardımcısı ilknurakgmail.com 2180018 16031-16037 

Doç.Dr. Sefa ACARLI

Öğretim Üyesi

sefaacarlicomu.edu.tr

2180018

16040 

Doç.Dr. Bayram KIZILKAYA Öğretim Üyesi bkizilkayacomu.edu.tr 2180018 16055 
Doç. Dr. Sevdan YILMAZ Öğretim Üyesi sevdanyilmazcomu.edu.tr 2180018 16079 

Doç. Dr. Pınar ÇELİK

Öğretim Üyesi

pinarcelikcomu.edu.tr

2180018

16044

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ŞAHİN

Öğretim Üyesi

tolgasahincomu.edu.tr

2180018

16059 

 

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr. Murat YİĞİT

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkanı

muratyigitcomu.edu.tr

2180018

16012

Prof.Dr. Musa BULUT

Öğretim Üyesi

bulutmusahotmail.com

2180018

16016

Prof.Dr. Zayde AYVAZ

Öğretim Üyesi

alcicekcomu.edu.tr

2180018

16002

Doç. Dr. Hakan AYYILDIZ Öğretim Üyesi h_ayyildizcomu.edu.tr 2180018 16077
Dr. Öğr. Üyesi Halit KUŞKU Öğretim Üyesi halitcomu.edu.tr 2180018 16042
         

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK Öğretim Üyesi - Dekan- Bölüm Başkan V.-- de sanver_celikcomu.edu.tr 2180018 16034-16035

 

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEZCAN Öğretim Üyesi-Bölüm Başkanı ozgurtezcancomu.edu.tr 2180018 16038

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)