Kalite Güvence Politikamız

Birim Kalite Güvence Politikamız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin temel hedefi alanında en iyi eğitim veren fakülteler arasına girmektir. Bu doğrultuda Kalite Güvence Politikamız;

  • Akademik birimler nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet göstermek
  • Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını sağlamak,
  • Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek
  • Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak belgelemek ve öz değerlendirme süreçleri ile tüm faaliyetlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

Ekler: Üniversitenin Kalite Güvence Politikası 

 

Ekler

419-comu-kgs-kalite-guvence-politikalari.pdf
420-comu-uzaktan-egitim-kalite-guvence-politikasi.pdf
Kalite Elçisi El Kitabı (Yükseköğretim Öğrencileri İçin).pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)