Vizyon

Vizyon

Deniz Bilimleri ve deniz taşımacılığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler, bilim insanları ve sektör tarafından tercih edilen; sağladığı bilimsel altyapı imkânları ile deniz bilimleri ve teknolojisi alanında "toplum için toplumla birlikte" anlayışı esasında insanlığa katkı sunan; sürdürülebilir çevre ve deniz ekosistem anlayışını toplumsal dönüşüme kazandıran, inovatif araştırmalara, yeniliklere ve kuralların oluşturulmasına öncülük eden; ulusal ve uluslararası düzeyde balıkçılık ve su ürünleri endüstrisi, deniz bilimleri ve teknolojileri ile lojistik ve deniz taşımacılığı konularında öncü rol üstlenen bir fakülte olmaktır.