İkili İşbirliği ve AB Projeleri

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye – İran İkili İşbirliği. Proje no: 121N83. Deniz Balıkları Kafes Yetiştiriciliğinde Mikro-Plastik Biyoakümülasyonunun İzlenmesi: Türkiye ve İran’daki Naylon Ağlarda ağ ısırma davranışı olan ve olmayan Türlerin Karşılaştırılması ve Farklı Kontaminasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi”. Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN (Yürütücü), 15.08.2021-15.02.2023-(Tamamlandı)

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye – Slovenya İkili İşbirliği. Proje no: 646067 “Doğal ve sentetik sinnamik asit türevlerinin insan ve balık patojenlerine karşı antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi ve balık yemlerinde katkı maddesi olarak kullanım potansiyeli." Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN (Yürütücü), 2022-(Devam ediyor)

TÜBİTAK - AB COST Projesi “Tomorrow's "Wheat of The Sea": Ula, A Model for an Innovative Mariculture (Seawheat)” Prof. Dr. İlknur AK  (Araştırmacı), 2021 – 2025-(Devam ediyor)

TÜBİTAK - AB COST Projesi Proje no: 117Y510.“Çardak Lagünü (Çanakkale Boğazı)'ndeki Makrozoobentik Topluluklar Üzerine Evsel Kirlilik Ve Fiziksel Koşulların Etkileri”.Prof. Dr. A. Suat ATEŞ (Yürütücü), 2018 – 2020-(Tamamlandı)

 

Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye – ICA-USA İkili İşbirliği. Comparison of Growth Performance and Feed Utilization of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Freshwater and Seawater with Environmental Effects and Life Cycle Assessment in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea. Joint Research and Development Project: Canakkale Onsekiz Mart University & International. Copper Association, ICA-USA. Prof.Dr. Murat Yiğit (Yürütücü), Aralık - Kasım 2014-(Tamamlandı)

Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye – ICA-USA İkili İşbirliği. Evaluation of Heavy Metal Contents in Various Tissues of Sea Bream Cultured to Market Size in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea. Joint Research and Development Project: Canakkale Onsekiz Mart University & International. Copper Association, ICA-USA. Prof.Dr. Murat Yiğit (Yürütücü), Mart - Kasım 2013-(Tamamlandı)

Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye – ICA-USA İkili İşbirliği. Evaluation of Copper Alloy Nets in Offshore Cage Systems for Sea Bass and Sea Bream Aquaculture in Northern Aegean Sea. Joint Research and Development Project: Canakkale Onsekiz Mart University & International. Copper Association, ICA-USA. Prof.Dr. Murat Yiğit (Yürütücü), Mart - Kasım 2012- (Tamamlandı)

Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Türkiye PROJECT NO. TEK-1049 Development of Research fish Farm of Copper Alloy Netting in Canakkale 2012 - Environmental Monitoring., Canakkale Sea Bass, ICA-USA. Joint Research and Development Project: Canakkale Onsekiz Mart University & International. Copper Association, ICA-USA)  Prof.Dr. Murat Yiğit (Yürütücü), Eylül 2011 - Temmuz 2012-(Tamamlandı)