TÜBİTAK Projeleri

 

 

Proje No

Destek Programı

Proje Adı

Yürütücü

Durumu

 1240118

 1002-Hızlı Destek

 "Çardak lagünü balım faunasının tespiti ve balıkların erken yaşam evreleri açısından büyüme alanı özelliğinin değerlendirilmesi”

 Doç Dr. İ. Burak DABAN

 Devam Ediyor

118O321

 

"Sparidae Ailesine Ait Bazı Türlerin Otolitlerinde Günlük Yaş Halkası Oluşumunun Doğrulanması" 

Doç. Dr. Hakan AYYILDIZ 

Tamamlanmış

121Y077 

1002-Hızlı Destek

“Dip Balıkları Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağı (Marya Ağı) Balıkçılığını Geliştirmeye Yönelik Alternatif Bir Yöntem.”

Araş. Gör. Dr. Yusuf ŞEN

Tamamlanmış

113O381

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

“Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Türlerinin Besinsel Bileşenleri ve Kabuk İçerikleri Tespit Edilerek Tüketim Stratejilerinin Kurgulanması.”

Doç. Dr. Harun YILDIZ

Tamamlanmış

 

 

"Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları Ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi Ve Restorasyon Çalışmaları"

Prof. Dr. C. Çiğdem Yığın  

Tamamlanmış

 

 

"Horseshoe Adası (Antarktika) Kıyılarında Yayılım Gösteren Makroalglerin Besin Bileşimi ve Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenerek Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. İlknur AK 

Tamamlanmış

 

Yurd Dışı Araştırmacı

An investigation on the possibilities of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) culture in aquaponic systems using Black Soldier Fly (Hermetia illucens) incorporated feeds

Dr. Ögr. Üyesi Tolga Şahin

Tamamlanmış

121G097

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

“Marmara Denizinde musilajin kemikli balıkların erken yaşam evreleri üzerine etkisi”

Doç Dr. İ. Burak DABAN

Tamamlanmış

1240118

 

"Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda Müsilajın Su Kolonunda ve Deniz Tabanındaki Biyoçeşitliliğe Etkisinin Metabarkodlama ile Araştırılması ve Biyoizleme Belirteçlerinin Geliştirilmesi" 

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Prof. Dr. A. Suat Ateş (Araştırmacı)

Tamamlanmış

114O356

3001 -
Başlangıç
AR-GE

Türkiye'de, Marmara, Ege
ve Akdeniz Kıyılarındaki
Yerli Akivades (Ruditapes
decussatus)
Populasyonları ile İstilacı
Japon Akivadesi
Populasyonlarının
(Ruditapes philippinarium)
Morfolojik ve Genetik
Yapılarının İncelenmesi

Doç. Dr. SEFA ACARLI

Tamamlanmış

214O582

1001 -
Araştırma

Pelajik Balıkların
Avcılığında Kullanılan
Farklı Çapari İğnelerinin
(Nikel, Bronz, Çelik)
Seçiciliği ve Değişik
Renkteki Tüylerin Avcılığa
Etkisinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi ALKAN
ÖZTEKİN

Tamamlanmış

114R109

3001 - Başlangıç AR-GE

Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi

Doç.Dr. ZAYDE AYVAZ

 Tamamlanmış

115O897

3001 - Başlangıç AR-GE

Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün, Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi

 Prof. Dr. UĞUR ALTINAĞAÇ

Tamamlanmış

115Y419

3001 - Başlangıç AR-GE

Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)?Nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması

 Doç. Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI

Tamamlanmış

105Y080

1001 - Araştırma

Çanakkale Boğazı'ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. SEZGİNER TUNÇER

Tamamlanmış

105Y103

1001 - Araştırma

Ekosistem Parametrelerinin Karakterizasyonu İle Çardak Lagünü (Lapseki, Çanakkale) Akivades, Ruditapes Decussatus, Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu

Prof. Dr. UMUR ÖNAL

Tamamlanmış

106G093

1007 - Kamu

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ İŞMEN

Tamamlanmış

106O097

1001 - Araştırma

Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus saltadrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ

Tamamlanmış

106Y021

1001 - Araştırma

Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranları Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. ADNAN AYAZ

Tamamlanmış

106Y035

1001 - Araştırma

Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının BiyoEkolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ İŞMEN

Tamamlanmış

107Y332

1002 - Hızlı Destek

Çanakkale Boğazı'ndaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri

Prof. Dr. ABDULLAH SUAT ATEŞ

Tamamlanmış

112O436

1002 - Hızlı Destek

Palamut Lakerdasında Farklı Sıcaklık Uygulamaları ve Sarımsak Ekstraktının Ürün Kalitesine Etkileri

Prof. Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU

Tamamlanmış

112Y191

1001 - Araştırma

Kuzey Ege'deki Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. ADNAN AYAZ

Tamamlanmış

113O364

1001 - Araştırma

Organik Asit (Sinnamik Asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri

Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN

Tamamlanmış

113O842

1002 - Hızlı Destek

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yavrularının Büyüme Parametreleri ve Bağırsak Florasındakı Mikrobiyal Kommünite Üzerine Poli-ßHidroksibütirat (PHB) Katkılı Diyetlerin Etkileri

 Doç. Dr. SELÇUK BERBER

Tamamlanmış

116O062

1002 - Hızlı Destek

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkiler

Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN

Tamamlanmış

215O646

1002 - Hızlı Destek

Çanakkale Boğazı Kıyılarında Bulunan Pavurya, (Eriphia verrucosa Forskål, 1775) Yengeci Avcılığı ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ

Tamamlanmış