Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Cahide Çiğdem YIĞIN’ın TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi

.

Fakültemiz Öğretim üyesi Doç. Dr. Cahide Çiğdem YIĞIN’ın yürütücülüğünde öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Ali İŞMEN, Arş. Gör. Dr. Mukadder Arslan İHSANOĞLU ve Doktora öğrencisi Koray CABBAR’ın araştırıcı olarak yer aldığı "Kuzey Ege Denizi’ndeki Bazı Kıkırdaklı Balıkların Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.