SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

.

1992 yılında kurulan Fakültemiz, Çanakkale ili merkezinde Terzioğlu Kampüsünde yer almaktadır. Araştırma ve çalışma konularını Marmara Denizi aralığı ile Ege Denizi ve Karadeniz’i birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı üzerinde yoğunlaştırmış olan kurum, alanındaki tek fakülte olarak bölgede ön plana çıkmaktadır.

MF-2 puan türü ile öğrenci alan lisans programı, deniz biyolojisi ve teknolojisi, limnoloji, akuakültür, balıkçılık ve işleme teknolojileri olmak üzere çeşitli alanlarda dersleri içerir.

**Burs İmkânı; YÖK tarafından fakültemize ilk 3 sırada yerleşen öğrencilerimize 48 ay (4 yıl) boyunca 12 ay kesintisiz olarak 625 TL karşılıksız burs verilecektir.

Mezunlarımız;

Özel Sektörde; Su Ürünleri yetiştiricilik işletmeleri, Balık Yemi Fabrikaları, Şehir Akvaryumları, Su Ürünleri Gıda İşleme Fabrikaları, Özel Laboratuvarlar,

Devlet Bünyesinde ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Belediyeler de çalışma imkânına sahip olurlar.

Yüksek Lisans ve doktora programlarımız;

 • Su Ürünleri Temel Bilimler,
 • Su Ürünleri Yetiştiricilik,
 • Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında ileri düzeyde çalışma imkânı sunar.

İşbirlikleri

Fakültemizin çeşitli su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri gıda üretim işletmeleri ve bakanlıklar (Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri)ile ortaklaşa yürüttükleri araştırma projeleri bulunmaktadır.

Ayrıca, Yunanistan, Japonya, İngiltere, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilerimiz balıkçılık bilimleri alanında bilgi birikimlerini arttırmaktadırlar.

 Gelişmiş Eğitim Olanakları;

 • Alanında uzman akademik kadro
 • Donanımlı laboratuvarları ile uygulamalı eğitim imkânı
 • Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programları ile uluslararası eğitim imkânları,
 • JISSO bursu ve Japonya ikili işbirliği ile Değişim Programı imkânı,
 • Gelişmiş ARGE proje faaliyetleri,
 • Dalış Faaliyetleri;
 • Scuba dalış eğitimi
 • Bilimsel dalış eğitimi
 • Sualtı araştırmaları
 • Gelişmiş kültürel, spor ve sosyal imkânlar

* Üniversite yaşam ve barınma imkânları için; www.comu.edu.tr

** Bu programa, 2017 ÖSYS’de ilk 15 tercihinde yer verip, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Lisans programına yerleşen ilk 3 öğrenciye kesin kayıt yaptırmaları halinde lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla "YÖK Bursu" verilecektir. Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. "YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam edecektir.