TUBITAK Projesi kabul edildi

TUBITAK 1002 Projeleri Destekleme Programına sunulan, yürütücülüğünü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden Prof.Dr. Sebahattin ERGÜN'ün yaptığı "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri" başlıklı proje kabul edilmiştir. 

Bir yıl sürecek projede, humik asit ilave edilen yemlerle beslenen balıkların büyümesi ile birlikte yemden yararlanma, sindirim sistemi ve özellikle de balığın bağışıklık sistemi üzerine etkileri araştırılacaktır. Proje sonucunda elde edilecek verilerin balık yemi sektörü ve yetiştiricileri için yararlı olması beklenmektedir.