Akademik Kadro

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

         
Prof.Dr. Ali İŞMEN Öğretim Üyesi - Bölüm Başkanı alismenyahoo.com 2180018 2454

Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ

Öğretim Üyesi-

u_ozekincihotmail.com

2180018

1579

Prof.Dr.Adnan AYAZ

Öğretim Üyesi

adnanayazyahoo.com

2180018

1532

Prof.Dr.Uğur ALTINAĞAÇ

Öğretim Üyesi

yahoo.com">ualtinagacyahoo.com

2180018

1578

Prof.Dr.Nermin BERİK

Öğretim Üyesi

nberikyahoo.com

2180018

1533

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Öğretim Üyesi

fikretcakircomu.edu.tr

2180018

1561

Dr.Öğr. Üyesi Alkan ÖZTEKİN

Öğretim Üyesi

alkanoztekincomu.edu.tr

2180018

2322

Arş. Gör. Dr. Ender KÜNİLİ

Araştırma Görevlisi

enderkuniliyahoo.com

2180018

2094

Arş.Gör. Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU

Araştırma Görevlisi

mukadderarslangmail.com

2180018

1558

Arş.Gör. Dr. İ. Burak DABAN

Araştırma Görevlisi

burakdabangmail.com

2180018

2092

Arş.Gör. Dr. Semih KALE

Araştırma Görevlisi

semihkalecomu.edu.tr

2180018

2034

 

Temel Bilimler Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK Öğretim Üyesi -Dekan  sanver_celikcomu.edu.tr 2180018
  2815-1577

Prof. Dr. Sezginer TUNÇER

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkanı stuncercomu.edu.tr 2180018 1569

Prof .Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Öğretim Üyesi mturkoglucomu.edu.tr 2180018 1572
Prof.Dr.A.Suat ATEŞ Öğretim Üyesi asuatatesyahoo.com 2180018 1576
Prof.Dr.Yeşim BÜYÜKATEŞ Öğretim Üyesi

ybuyukatesyahoo.com

ybuyukatescomu.edu.tr

2180018 1574

Doç.Dr. Selçuk BERBER

Öğretim Üyesi

selcukberbercomu.edu.tr

2180018

1531

Doç. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI Öğretim Üyesi aodabasicomu.edu.tr 2180018 1553

Doç.Dr. C.Çiğdem YIĞIN

Öğretim Üyesi

cyıgınhotmail.com

2180018

1555

Öğr.Gör.Pınar İŞMEN

Öğretim Görevlisi

pismenyahoo.com

2180018

2243

Arş.Gör. Dr. Seçil ACAR

Araştırma Görevlisi

secilkolsalgmail.com

2180018

1558

 

Yetiştiricilik Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkan serguncomu.edu.tr       2180018     1575   

Prof.Dr. Tolga GÖKSAN

Öğretim Üyesi  

tgoksanhotmail.com

2180018

1573

Prof.Dr. Umur ÖNAL Öğretim Üyesi umuronalyahoo.com 2180018 1570

Doç.Dr. Sefa ACARLI

Öğretim Üyesi

sefaacarlicomu.edu.tr

2180018

1530

Doç.Dr. Bayram KIZILKAYA Öğretim Üyesi bkizilkayacomu.edu.tr 2180018 2057

Doç.Dr. İlknur AK

Öğretim Üyesi- Dekan Yardımcısı

ilknurakgmail.com

2180018

2033-1540

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ Öğretim Üyesi sevdanyilmazcomu.edu.tr 2180018 4050

Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK

Öğretim Üyesi

pinarcelikcomu.edu.tr

2180018

1554

Arş.Gör.Dr. Tolga ŞAHİN

Araştırma Görevlisi

tolgasahincomu.edu.tr

2180018

4050

 

Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

Prof.Dr. Murat YİĞİT

Öğretim Üyesi- Bölüm Başkan

muratyigitcomu.edu.tr

2180018

1571

Doç.Dr. Musa BULUT

Öğretim Üyesi

bulutmusahotmail.com

2180018

1567

Doç.Dr. Zayde AYVAZ

Öğretim Üyesi

alcicekcomu.edu.tr

2180018

2805

Dr. Öğr. Üyesi Halit KUŞKU Öğretim Üyesi halitcomu.edu.tr 2180018 1552

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili

 

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
 

Ünvan / Adı, Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dahili