Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Murat YILDIRIM BAŞKAN
Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN ÜYE
Prof. Dr. Adnan AYAZ ÜYE
Prof. Dr. Tolga GÖKSAN ÜYE
Doç. Dr. Ekrem Şanver  ÇELİK ÜYE
Doç. Dr. C. Çiğdem YIĞIN ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Fikret ÇAKIR ÜYE
Abdülkadir KARASÜLEYMANOĞLU RAPORTÖR