Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ekrem Şanver  ÇELİK BAŞKAN
Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN ÜYE
Prof. Dr. Adnan AYAZ ÜYE
Prof. Dr. Tolga GÖKSAN ÜYE
Doç.Dr. İlknur AK ÜYE
Doç. Dr. C. Çiğdem YIĞIN ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Fikret ÇAKIR ÜYE
Abdülkadir KARASÜLEYMANOĞLU RAPORTÖR