Akademik Oryantasyon

31/08/2021 tarihinde fakültemizde göreve başlayan Araş. Gör Yusuf Şen ve Araş. Gör. Dilek Kahraman Yılmaz'a akademik personel oryantasyon eğitimi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlknur Ak tarafından verilmiştir. 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)