ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Gestaş İşbirliğinde Gestaş Personeline Yönelik “Deniz Ekolojisi” Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Gestaş Deniz Ulaşım ile ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Denizlerimizi Koruyalım, Birlikte Yaşatalım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Fakülte akademik personelleri tarafından Gestaş ofis personelleri için ‘Deniz Ekolojisi’ farkındalık eğitimi verildi. Dr. Öğretim Üyesi Seçil Acar ve Öğretim Görevlisi Pınar İşmen tarafından Fakülte binasında yapılan eğitim programında, geri dönüşüm, evsel atık azaltma, çevre kirliliği ve deniz temizliği konusunda bilgiler katılımcılara aktarıldı. Deniz Ekolojisi konularında bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmanın amaçlandığı eğitim sonunda, katılımcılara eğitim değerlendirme sınavı uygulandı. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılara Fakülte tarafından sertifika takdim edilecek. İlki Gestaş ofis personelleriyle gerçekleştirilen ‘Deniz Ekolojisi’ farkındalık eğitimi, il genelinde farklı zamanlarda tekrar edilerek daha geniş kitle ve kurumlara yayılması proje kapsamında hedeflenmektedir.

KİRLİLİĞİN YÜZDE 80’İ KARASAL KAYNAKLI

Eğitimin ilk bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Acar, katılımcılara deniz kirliliğine neden olabilecek unsurlar, deniz kirliliği kaynakları ve kirlilik çeşitleri hakkında bilgiler verdi. Çanakkale’de yaşayan kişiler olarak, temas halinde olduğumuz Marmara Denizi’nin en fazla kirliliğe maruz kalan sular olduğunun altı çizilen eğitimde, yakın zamanda tanık olduğumuz müsilaj probleminin çevreye verdiği zararlar konusunda bilgiler aktarıldı. Deniz kirliliğinin %80’inin karasal kaynaklı olduğu belirtilirken, bireysel olarak kişilere büyük sorumluluklar düştüğü, geri dönüşümün teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitimin devamında göllerde, denizlerde ve akarsularda bulunan, fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu sağlayan fitoplanktonik organizmalar, mikroskop yardımıyla katılımcılara gösterildi. 

PİRİ REİS” DENİZ ÖZEL MÜZESİ’NDE CANLI TÜRLERİ İNCELENDİ

Eğitimin ikinci bölümünde katılımcılar, Fakülte içerisinde yer alan “Piri Reis” Deniz Özel Müzesi’ni ziyaret etti. Müzenin oluşturulmasında emeği olan Öğretim Görevlisi Pınar İşmen tarafından katılımcılara deniz ekolojisi içerisindeki canlı türleri hakkında bilgiler verildi. Deniz ekosistemi içerisinde yer alan canlıların fiziksel özellikleri aktarılarak ne kadar derinlikte yaşadıkları, ne gibi özelliklere sahip oldukları gibi bilgiler sunuldu.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)