Fakültemiz Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Aralık 2020 Sayısı Yayınlandı

Fakülte dergimiz COMU Journal of Marine Sciences and Fisheries in son sayısı yayınlanmıştır. Dergimize https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/58356 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dergi İçeriği

Cilt 3 - Sayı 2 - 21 Aralık 2020

 1.  Arama/Kurtarma Gemilerindeki Tahlisiye (Can Kurtarma) Faaliyetlerinde L Tipi Matris Yöntemi ile Risk Değerlendirmesi
  Sayfalar 66 - 78
   Özgür LAFÇI , Alkan ÖZTEKİN
 2.  Acoustic estimates of leaf height and biomass of Posidonia oceanica meadow in Gulf of Antalya, the eastern Mediterranean
  Sayfalar 79 - 94
   Cansu OLGUNER , Erhan MUTLU
 3.  Larval Morphological Development and Seasonal Variation of the Mediterranean Sand Eel, Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810) in the Shallow Waters of Gökçeada Island, North Aegean Sea
  Sayfalar 95 - 101
   İ̇smail Burak DABAN , Ali İŞMEN
 4.  Galsama Ağları İle Yapılan Farklı Avcılık Yöntemlerinin Kupes (Boops Boops Linneus, 1758) Seçiciliğine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 102 - 110
   Oğuzhan AYAZ , Uğur ALTINAĞAÇ
 5.  Sıvı Alg Özütünün Treptacantha barbata’nın (Phaeophyceae) Büyüme ve Biyokimyasal Kompozisyonuna Etkisi
  Sayfalar 111 - 119
   Merve KÜNİLİ , İ̇lknur AK
 6.  The Growth and Survival of Carpet Clam, Ruditapes decussatus in Çardak Estuary (Çanakkale Strait, Northwest Turkey)
  Sayfalar 120 - 129
   Hakan ERDAL , Umur ÖNAL
 7.  Çanakkale’de Amatör Denizciliğe İlgi Düzeyinin Tespiti
  Sayfalar 130 - 135
   Ahmet MAZMANOĞLU , Uğur ALTINAĞAÇ
 8.  Additional Record of Sphoeroides pachygaster (Tetraodontidae) in the Aegean Sea (Fethiye, Turkey)
  Sayfalar 136 - 139
   İ̇nci TÜNEY KIZILKAYA , Okan AKYOL
 9.  Visual records of Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) in the North-eastern Mediterranean, Turkey
  Sayfalar 140 - 145
   Deniz ERGÜDEN , Deniz AYAS , Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
 10.  Additional record of Mediterranean spearfish, Tetrapturus belone Rafinesque, 1810 (Istiophoridae) from Izmir Bay (northern Aegean Sea)
  Sayfalar 146 - 148
   Okan AKYOL

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)