Üniversitelerin Yetkinlik Bazlı Karşılaştırma Raporu Yayınlandı

   Üniversitelerin yetkinlik bazlı karşılaştırma raporu yayınlandı. Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” raporuna göre üniversitemizde; Su Ürünleri, Gıda İşleme, Uzay Bilimleri, Organik Kimya, Fiziko Kimya, Gıda Güvenliği, Arkeoloji, Bitki Koruma vb. alanlar, yetkinlik haritasında yüksek kalite, yüksek hacim alanında yer bulmuştur. Tüm üniversitelerin bir karşılaştırması yapıldığında ise yetkinlik haritasının yüksek kalite ve yüksek hacim alanları arasında üniversitemizin Su Ürünleri, Fizikokimya, Teorik Kimya ve Organik Kimya bölümleri ön planda yer almaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)