Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği

Misyon

Su Ürünleri Endüstrilerinde hammadde temininden işletmenin kurulumu, üretim ve sistem yönetimi, işleme, ürün geliştirme ve kalite-kontrolü, ürün standardizasyonu ve markalaşma, pazarlama ve uluslararası ticareti konularında donanımlı; makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, hammadde, enerji ve su kaynakları, iş gücü ve finans gibi sınırlı kaynaklardan oluşan sistem bütününün tasarımı, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri olan, çevre dostu teknolojiler geliştiren ve uygulayabilen teknik ve yönetsel bilgi donanımına sahip mühendisler yetiştirmektedir.

 

Vizyonu:

  • Çağdaş değerlerle sürekli gelişim anlayışında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten,
  • Bilimsel araştırmalarla elde edilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren,
  • Küresel gelişmeleri takip ederek ülkemizde ulusal kaynakların verimli değerlendirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlayan,
  • Farklı disiplinlerle iş birliği içinde sektörün ihtiyacına yönelik araştırmalarla çözüm üreten,
  • Mavi Vatan’ın derin denizlerinden tüm Dünya denizlerine kadar endüstriyel su ürünleri sektöründe başarıyla görev yapabilen,
  • Rekabet gücü ve özgüveni yüksek, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

 

Çalışma alanları;

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisleri, akarsular, göller ve denizlerin yanı sıra, okyanuslarda offshore üretim tesislerinde faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerinde, tesis kurulumundan üretime ve yönetiminden uluslararası ticaretine kadar üretim, işleme, yönetim ve organizasyon başta olmak üzere, pazarlama ve satış ağının farklı birimlerinde görev alabileceklerdir. Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisleri alanıyla ilgili çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra, endüstriyel su ürünleri üretim ve işleme alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşlarında ve Dış Ticaret Uzmanlığı gerektiren ithalat-ihracat faaliyetleri gösteren firmalarda görev yapabileceklerdir.

 

 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmemektedir.

Bölüm Öğretim Elemanları İçin Tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)