Misyon

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin Temel Misyonu, ulusal ve uluslararası denizlerde ve iç sulardaki kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası “araştırma” yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ilgili kesimlerine “eğitim ve öğretim amaçlı hizmetler” sunmaktır.

Bu kapsamda Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim ve bilimsel araştırma yapmak fakültemizin temel görevidir. Bu görev doğrultusunda sunulan eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknik yönden ileri düzeyde bilgi birikimine sahip işgücünün yetiştirilmesi ve aynı zamanda ulusal akademik kadroların güçlendirilerek araştırma faaliyetlerine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin bir diğer misyonu ise mevcut anabilim dallarının tümünde gelişen dünya şartlarına uyum sağlayan çalışmalara öncülük ederek, elde edilen araştırma sonuçlarının Üniversite ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirerek yapacağı toplantı, seminer, çalıştay vb. etkinlikler vasıtasıyla endüstriyel işbirliği ile topluma yararlı olabilecek uygulamalara dönüşebilmesini sağlamaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)