Komisyonlar

KOMİSYONLAR

 

 

ATAMA KRİTER DENETLEME KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI ve SOYADI

Başkan

Prof.Dr.Sezginer TUNÇER

Üye

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Üye

Prof.Dr.Murat YİĞİT

 

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU

 

Fakülte Temsilcisi

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK

Başkan

Prof.Dr.Uğur ÖZEKİNCİ

Üye

Prof.Dr.Muhammet TÜRKOĞLU

Üye

Prof.Dr.Tolga GÖKSAN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÇELİK

Üye

Öğr.Gör.Pınar İŞMEN

 

 

 

STAJ KOMİSYONU

 

Başkan

Prof.Dr.Uğur ALTINAĞAÇ

Üye

     Doç.Dr.Cahide Çiğdem YIĞIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK

 

ECTS KOMİSYONU(BOLOGNA) ve AKTS

Fakülte Koordinatörü

Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Koordinatörü

Prof.Dr.Uğur ÖZEKİNCİ

Su Ürünleri Programı Koordinatörü

Prof.Dr.Umur ÖNAL

Bölüm Koordinatörleri

Temel Bilimler Bölümü

Doç.Dr.Deniz Anıl ODABAŞI

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Arş.Gör.Dr.İ.Ender KUNİLİ

Yetiştiricilik Bölümü

Prof.Dr.Sebahattin ERGÜN

Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Zayde AYVAZ

 

 

FAKÜLTE BURS VE BARINMA KOMİSYONU (Beslenme ve Kısmi Zamanlı Öğr. Çalıştırma)

ÜNVANI, ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 

GÖREVLENDİRME TARİHİ

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK

Başkan

11.10.2016

Doç.Dr.İlknur AK

Üye

 

Prof.Dr.Nermin BERİK

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI ve SOYADI

Başkan

Öğr.Gör.Pınar İŞMEN

Üye

Doç.Dr.Sevdan YILMAZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Üye

Arş.Gör.Dr.İ.Ender KÜNİLİ

Üye

Arş.Gör.Dr.Seçil ACAR

Üye

Arş.Gör.Dr.Tolga ŞAHİN

Üye

Arş.Gör.Dr.İ.Burak DABAN

Üye

Arş.Gör.Dr.Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU

Doç.Dr.İlknur AK

Arş.Gör.Dr.Mukadder Arslan İHSANOĞLU

Arş.Gör.Yusuf ŞEN

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ BİRİM TEMSİLCİLERİ

 

 

BÖLÜM

ADI VE SOYADI

 

 

Temel Bilimler Bölümü

Prof.Dr.Sezginer TUNÇER

 

 

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Prof.Dr.Ali İŞMEN

 

 

Yetiştiricilik Bölümü
 

Prof.Dr.Sebahattin ERGÜN

 

 

Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Murat YİĞİT

 

 

 

Prof.Dr.Ekrem Şanver ÇELİK

 

 

 

Doç.Dr.İlknur AK

 

 

 

YAPILANMA KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI ve SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Ali İŞMEN

Üye

Prof.Dr.Sebahattin ERGÜN

Üye

Prof.Dr.Sezginer TUNÇER

Üye

Prof.Dr.Murat YİĞİT

Üye

Prof.Dr.Umur ÖNAL

Üye

Doç.Dr.İlknur AK

         

 

 

MEZUN TAKİP VE KARİYER İZLEME KOMİSYONU

 

Başkan

Doç.Dr.Deniz Anıl ODABAŞI

Üye

Doç.Dr.Sevdan YILMAZ

Üye

Doç.Dr.Sevdan YILMAZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Halit KUŞKU  

Üye

Arş.Gör.Dr.İ.Ender KÜNİLİ

Üye

Arş.Gör.Dr.Seçil ACAR

Üye

Arş.Gör.Dilek Kahraman YILMAZ

 

 

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

 

Temel Bilimler Bölümü

Başkan

Prof. Dr. Sezginer TUNÇER

Üye

Prof.Dr.Muhammet TÜRKOĞLU

Üye

Prof.Dr.Suat ATEŞ

Yetiştiricilik Bölümü

Başkan

Prof.Dr.Sebahattin ERGÜN

Üye

Prof.Dr.Umur ÖNAL

Üye

Doç.Dr.Sevdan YILMAZ

Avlama ve İşleme Bölümü

Başkan

Prof.Dr.Ali İŞMEN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Alkan ÖZTEKİN

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Başkan

Prof.Dr.Murat YİĞİT

Üye

Prof.Dr.Musa BULUT

Üye

Prof.Dr.Zayde AYVAZ

 

 

 

 

BİRİM Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü

(Kariyer Merkezi Temsilcisi)

 

Arş.Gör.Dr.Seçil ACAR

 

 

 

Mezun Takip ve Kariyer İzleme Komisyonu

Doç.Dr.Deniz Anıl ODABAŞI

Doç.Dr.Sevdan YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Fikret ÇAKIR

Dr.Öğr.Üyesi Halit KUŞKU

Arş.Gör.Dr.İbrahim Ender KÜNİLİ

Arş.Gör.Dr.Seçil ACAR

Arş.Gör.Dilek Kahraman YILMAZ

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)