İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları

İş Akış Şemaları ve Görev Tanımlarına ait bilgiler ekteki pdf dosyalarında yer almaktadır.

Ekler

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Görev Tanımları.pdf
Muhasebeişlemleri İş Akış Şeması.pdf
Öğrenci İşleri İş Akış Şeması.pdf