CIESM – Akdeniz Bilim Komisyonu Toplantısında Doç. Dr. Çiğdem YIĞIN Ülkemizi Temsil Etti

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Cahide Çiğdem YIĞIN, Akdeniz Bilim Komisyonu’nun (CIESM-The Mediterranean Science Commission) davetlisi olarak, 8-14 Nisan Monaco Ocean Week kapsamında Monako Oşinografi Müzesi-Fransa’da düzenlenen “CIESM Exploratory Meeting On Marine Top Predators/ Tracking Marine Top Predators In a Fast Changing World” konulu yuvarlak masa toplantısına Türkiye’yi temsilen davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Akdeniz Bilim Komisyonu Başkanı Frederic Briand başkanlığında yürütülen toplantıda; nesli tükenmekte olan deniz kuşları ve kıkırdaklı balıklar, koruma altındaki bölgeler, kıkırdaklı balıkların stok yoğunlukları, DNA barkodlama yöntemleri, moleküler genetik çalışmaları, denizel atıklar, ekosistem yaklaşımlı sürdürülebilir balıkçılık konuları yedi farklı ülkenin (Romanya, İspanya, Tunus, Hırvatistan, İtalya, Portekiz ve Türkiye), temsilcileri tarafından değerlendirilmiştir.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)