Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEZCAN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAN

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, 3 Dr. Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde lisans düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı adıyla 1 ana bilim dalı bulunmaktadır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün temel amacı, ulusal ve uluslararası akreditasyon sistemleri ile uyumlu eğitim içerikleri ile uluslararası düzeyde verilen eğitimlerle dünya denizlerinde çalışabilecek uzak yol vardiya zabiti yetiştirmektir. Eğitimin üniformalı olarak gerçekleştirildiği bölümümüzde kalite odaklı, güncel ve yetkin bilgi ve tecrübeye sahip, sorgulayan, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, liderlik nitelikleri taşıyan, çözüm odaklı, deniz örf ve adetlerine bağlı, emniyet güvenlik ve çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ABD Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEZCAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ARSLAN