Fakülte Görev Tanımları

Fakülte Görev Tanımları ektedir.

Ekler

Görev Tanımı Dokümanı - Anabilim Dalı Başkanı.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Anabilim Dalı Sekreterliği.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Arşiv.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Bölüm Başkanı.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Dekan Sekreterliği.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Dekan Yardımcısı.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Dekan.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Muhasebe.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Öğrenci İşleri.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Personel Özlük İşleri.doc
Görev Tanımı Dokümanı - Yazı İşleri.doc
Görev Tanımı Dokümanı -Fakülte Sekreteri.doc
Görev Tanımı Dokümanı -Teknik Birim.doc
Görev Tanımı Dokümanı -Temizlik.doc
Görev Tanımı Dokümanı Evrak Kayıt.doc