Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporları ekte verilmiştir.

 

Ekler

2019_su ürünleri mühendisliği_ozdegerlendirme_rapor.pdf
2020_su ürünleri mühendisliği_ozdegerlendirme_rapor.pdf
2021_su ürünleri mühendisliği_ozdegerlendirme_rapor.pdf
2022_su ürünleri mühendisliği_ozdegerlendirme_rapor.pdf
2023_su ürünleri mühendisliği_ozdegerlendirme_rapor.pdf