Projelerimiz

2018 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN ve TAMAMLANAN PROJELER  

FYL-2014-172 Y.Lisans Orkinos Karaciğer Dokusundaki Yağ
Asitleri ve Besin Bileşiminin Belirlenmesi
Doç.Dr. NERMİN
BERİK
Yürüyen
Proje
FBA-2015-375 B.
Araştırma
Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi,
Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina
pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve
Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi
Arş.Gör.Dr. ÖZGÜR
CENGİZ
Yürüyen
Proje
FYL-2015-397 Y.Lisans Çanakkale Boğazı ve Gökçeada
kıyılarında yaşayan Paracentrotus lividus
ve Arbacia lixula türlerinde ağır metal Zn
Pb Cd Fe Cu kirliliği ile ilgili araştırmalar
Prof.Dr. SEZGİNER
TUNÇER
Yürüyen
Proje
FDK-2015-406 Doktora Çardak Lagünü Çanakkalende bulunan
yeşil yengeç Carcinus aestuarii Nardo
1847nin populasyon yapısı ve bazı
biyoekolojik özellikleri
Prof.Dr. ABDULLAH
SUAT ATEŞ
Yürüyen
Proje
FBA-2015-563 B.
Araştırma
Kontrollü Ortamda Çeltik-Kerevit
Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının
Belirlenmesi
Doç.Dr.
SELÇUK BERBER
Yürüyen
Proje
FYL-2015-676 Y.Lisans Kavak Çayı Gelibolu Yarımadası
Çanakkale Tatlısu Molluska Faunası
Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr. DENİZ
ANIL ODABAŞI
Yürüyen
Proje
FBA-2016-779 B.
Araştırma
Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık
Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik
Etkisi
Doç.Dr. EKREM
ŞANVER ÇELİK
Yürüyen
Proje
FDK-2016-869 Doktora Liman Atık Kabul Tesisi Soğutma
Suyunun Kalanoid Kopepod Acartia
clausi (Giesbrecht, 1889) Doğal Siklusu
Üzerine Etkileri
Prof.Dr. YEŞİM
BÜYÜKATEŞ
Yürüyen
Proje
FYL-2016-934 Y.Lisans Bazı Deniz ve Tatlısu Balıklarının Renk
Değişimlerinin Bilgisayarlı Görüntüleme
Sistemi ile 4Cde Depolama Boyunca
İzlenmesi
Doç.Dr. ZAYDE
AYVAZ
Yürüyen
Proje
FYL-2016-
1062
Y.Lisans Biga Yarımadasının Çanakkale Bazı
içsularında Sphaeriidae Familyası Bivalvia
Mollusca Biyolojik Çeşitliliğinin
Araştırılması
Doç.Dr. DENİZ
ANIL ODABAŞI
Yürüyen
Proje
FYL-2017-1188 Y.Lisans Sıvı Tütsünün Lakerda Üzerine Etkisinin
Bilgisayarlı Görüntüleme Teknolojisi ile
Belirlenmesi
Doç.Dr. ZAYDE
AYVAZ
Yürüyen
Proje
FBA-2017-1205 B. Araştırma Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Şurubunun
Tilapia (Oreochromis mossambicus)
Balıklarında Büyüme Performansı ve
Bağışıklık Parametrelerine Etkisi
Arş.Gör.Dr.
SEVDAN YILMAZ
Yürüyen
Proje
FYL-2017-1213 Y.Lisans İki Farklı Bitki Özütünün Hypericum spp
Balık Patojenleri Üzerine Antimikrobiyal
Etkileri
Doç.Dr. EKREM
ŞANVER ÇELİK
Yürüyen
Proje
FDK-2017-1227 Doktora Çanakkale Boğazı Kıyılarında Deniz Çöpleri,
Alana Etkileri ve Eylem Planı Önerisi
Prof.Dr.
MUHAMMET
TÜRKOĞLU
Yürüyen
Proje
FHD-2017-1252 Hızlı Destek Sinnamik Asit ve Probiyotik Lactobacillus
plantarum Üst Fazının Bazı Balık
Patojenleri Üzerine in vitro Antimikrobiyal
Etkisi
Arş.Gör.Dr.
SEVDAN YILMAZ
Yürüyen
Proje
FBA-2017-1275 B. Araştırma Zeytin yaprağı ekstraktının gökkuşağı
alabalığının Oncorhynchus mykiss büyüme
performansı bağışıklık ile ilşkili gen
ekspresyonları ve Yersinia ruckeri
bakterisine karşı hastalık direnci üzerine
etkisinin belirlenmesi
Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Yürüyen
Proje
FBA-2017-1283 B. Araştırma Çanakkale Kıyılarında Sparidae Familyasına
Ait Melanur (Oblada melanura), Karagöz
(Diplodus vulgaris) Türlerinin Bazı
Populasyon parametrelerinin Belirlenmesi
Prof.Dr. ALİ İŞMEN Yürüyen
Proje
FYL-2017-1307 Y.Lisans Reishi (Ganoderma lucidum) Mantarının
Tilapia (Oreochromis mossambicus)
Yemlerinde Kullanım Olanaklarının
Araştırılması
Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Yürüyen
Proje
FDK-2017-1349 Doktora Çardak Dalyan (Lapseki-Çanakkale)
Alanından Toplanan Deniz Tarağının
Flexopecten glaber Linnaeus 1758) Besinsel
Kompozisyonunun ve Üreme Döngüsünün
Tespit Edilerek Tüketim Stratejisinin
Belirlenmesi
Doç.Dr. SEFA
ACARLI
Yürüyen
Proje
FHD-2017-1357 Hızlı Destek Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine Probiyotik
İlavesinin Balıkların Sağlık Karakteristikleri
Üzerine Etkileri
Doç.Dr. EKREM
ŞANVER ÇELİK
Yürüyen
Proje
FDK-2018-1388 Doktora Gökkuşağı alabalığı(Oncorhynchus mykiss)
yemlerinde balık unu yerine deniz
salyangozu (Rapana sp.) ununun
kullanılabilirliğinin araştırılması
Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Yürüyen
Proje
FBA-2018-1411 B.Araştırma Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss
deniz suyu adaptasyonu esnasında kan
parametreleri değişimlerinin belirlenmesi
Prof.Dr. YEŞİM
BÜYÜKATEŞ
Yürüyen
Proje
FHD-2018-1432 Hızlı Destek Kalanoid Kopepod Acartia clausi
(Giesbrecht, 1889) türünün beslenme
alışkanlıklarının Partikül Organik Madde
(POM) İzotop Analiziyle Belirlenmesi
Prof.Dr. YEŞİM
BÜYÜKATEŞ
Yürüyen
Proje
         

FDK-2014-430

Doktora

Deniz hıyarının (Holothuria tubulosa) biyokimyasal, fonksiyonel ve biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi.

Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU

03.10.2017

FBA-2016-779

B. Araştırma

Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik Etkisi

Doç.Dr. EKREM ŞANVER ÇELİK

18.05.2017

FBA-2015-533

B. Araştırma

Ekonomik Öneme Sahip Kıkırdaklı Balıkların Karaciğerindeki Yağ Asidi Kompozisyonu

Yrd.Doç.Dr. CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN

18.05.2017

FBA-2016-772

B. Araştırma

Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss yemlerine farklı oranlarda ilave edilen FARMARİN®'nin büyüme performansı bağırsak mikrobiyotası bağışıklık parametreleri ve hastalık direnci üzerine etkileri

Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN

02.05.2017

FYL-2014-419

Y.Lisans

Farklı LED Işık Kaynaklarının Dunaliella salina TEODORESCO (Chlorophyceae) Büyüme ve Pigment İçeriğine Etkisi

Doç.Dr. İLKNUR AK

23.03.2017

FYL-2014-157 B. Araştırma       Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU 26.12.2016
FBA-2015-588 B. Araştırma Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda Rissoidea) Faunasının Araştırılması Doç.Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI 26.12.2016
FYL-2014-294 Y.Lisans Makro Alglerden Elde Edilen Gübrelerin Cystoseria barbata Yetiştiriciliğinde Kullanılması Doç.Dr. İLKNUR AK 01.09.2016
FYL-2015-473 Y.Lisans Marinasyon ve Dumanlama İşlemi Uygulanmış Alabalıkların Besin Değeri, Duyusal, Tekstürel ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. FİKRET ÇAKIR 01.09.2016
FBA-2014-403 B. Araştırma Farklı ortam şartlarının Tubifex tubifex'in yaşama oranı ve besin kompozisyonu üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. PINAR ÇELİK 29.04.2016
FYL-2014-428 Y.Lisans Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarının Atıklarından Jelatin Elde Edilebilme Kapasitelerinin Araştırılması Doç.Dr. BAYRAM KIZILKAYA 01.03.2016         
FBA-2017-913 B. Araştırma Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus
mykiss)Yemlerinde Balık Unu Yerine Bakla
(Vicia faba)Unu Kullanılmasının Büyüme
Performansı, Yem Kullanımı ve Vücut
Kompozisyonuna Etkileri
Doç.Dr. MUSA
BULUT
22.05.2018
114O356 3001 -
Başlangıç
AR-GE
Türkiye'de, Marmara, Ege
ve Akdeniz Kıyılarındaki
Yerli Akivades (Ruditapes
decussatus)
Populasyonları ile İstilacı
Japon Akivadesi
Populasyonlarının
(Ruditapes philippinarium)
Morfolojik ve Genetik
Yapılarının İncelenmesi
Doç. Dr. SEFA ACARLI Yürürlükte
214O582 1001 -
Araştırma
Pelajik Balıkların
Avcılığında Kullanılan
Farklı Çapari İğnelerinin
(Nikel, Bronz, Çelik)
Seçiciliği ve Değişik
Renkteki Tüylerin Avcılığa
Etkisinin Belirlenmesi
Dr. Öğr. Görevlisi ALKAN
ÖZTEKİN
Yürürlükte
114R109 3001 - Başlangıç AR-GE Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi Doç.Dr. ZAYDE AYVAZ  Tamamlanmış
115O897 3001 - Başlangıç AR-GE Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün, Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi  Prof. Dr. UĞUR ALTINAĞAÇ Tamamlanmış
115Y419 3001 - Başlangıç AR-GE Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)?Nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması  Doç. Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI Tamamlanmış
105Y080 1001 - Araştırma Çanakkale Boğazı'ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. SEZGİNER TUNÇER Tamamlanmış
105Y103 1001 - Araştırma Ekosistem Parametrelerinin Karakterizasyonu İle Çardak Lagünü (Lapseki, Çanakkale) Akivades, Ruditapes Decussatus, Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu Prof. Dr. UMUR ÖNAL Tamamlanmış
106G093 1007 - Kamu Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ALİ İŞMEN Tamamlanmış
106O097 1001 - Araştırma Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus saltadrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ Tamamlanmış
106Y021 1001 - Araştırma Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranları Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. ADNAN AYAZ Tamamlanmış
106Y035 1001 - Araştırma Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının BiyoEkolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi Prof. Dr. ALİ İŞMEN Tamamlanmış
107Y332 1002 - Hızlı Destek Çanakkale Boğazı'ndaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri Prof. Dr. ABDULLAH SUAT ATEŞ Tamamlanmış
112O436 1002 - Hızlı Destek Palamut Lakerdasında Farklı Sıcaklık Uygulamaları ve Sarımsak Ekstraktının Ürün Kalitesine Etkileri Prof. Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU Tamamlanmış
112Y191 1001 - Araştırma Kuzey Ege'deki Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. ADNAN AYAZ Tamamlanmış
113O364 1001 - Araştırma Organik Asit (Sinnamik Asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Tamamlanmış
113O842 1002 - Hızlı Destek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yavrularının Büyüme Parametreleri ve Bağırsak Florasındakı Mikrobiyal Kommünite Üzerine Poli-ßHidroksibütirat (PHB) Katkılı Diyetlerin Etkileri  Doç. Dr. SELÇUK BERBER Tamamlanmış
116O062 1002 - Hızlı Destek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkiler Prof.Dr.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Tamamlanmış
215O646 1002 - Hızlı Destek Çanakkale Boğazı Kıyılarında Bulunan Pavurya, (Eriphia verrucosa Forskål, 1775) Yengeci Avcılığı ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ Tamamlanmış

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)