Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali İŞMEN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nermin BERİK

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü; beş Profesör, beş Doçent, bir Doktor öğretim üyesinden oluşan akademik kadrosu ile Su Ürünleri Mühendisliği programında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nde, “Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı” ve “İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı” olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nün görevi; balıkçılık ve işleme teknolojisi alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda su ürünleri sektörün gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Bu kapsamda, bölümümüzde BAP, TÜBİTAK, KAMU, AB COST tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ve elde edilen sonuçların toplum ile paylaşılmasına önem verilmektedir.

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nün dersleri (ağ yapım ve donamı, avlama teknikleri, balık biyolojisi, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, gıda güvenliği, su ürünleri işleme teknolojisi vb) Terzioğlu Kampüsü’nde yer alan fakülte binamızdaki Avlama Teknolojisi, Balıkçılık Biyolojisi, İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Mikrobiyoloji, Su Ürünleri Histoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarları ile Canlı Kaynaklar Öğrenci Laboratuvarında; yüzme, dalış, ilk yardım ve kurtarma uygulamaları Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakülte’mize ait Dardanos Tesisleri’nde yürütülmektedir. Deniz uygulamaları ve çalışmaları; ÇOMU17, ÇOMU1 ve Bilim1 Araştırma gemilerimiz ile yapılmaktadır.

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı; dört profesör, dört doçent öğretim üyesinden oluşmaktadır. Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı’nın çalışma alanlarını; balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, balıkçılık kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması, balıkçı gemileri ve donanımlarının geliştirilmesi, sorumlu balıkçılık ilkelerine uygun yönetim modellerinin araştırılması, sürdürülebilir ekosistem yaklaşımlı avcılık faaliyetlerini destekleyen teknolojilerinin geliştirilmesi, av araçlarında seçicilik, stokların değerlendirilmesi, av araçlarının çevreye etkileri, yapay resif uygulamaları, hayalet ağ çalışmaları, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri, sürdürülebilir balıkçılık politikaları ve yönetimi oluşturmaktadır. Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı’nda lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katılımlarıyla ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ali İşmen (Başkan)

Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ

Prof. Dr. Adnan AYAZ

Prof. Dr. Uğur ALTINAĞAÇ

Doç. Dr. Semih KALE

Doç. Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU

Doç. Dr. İ. Burak DABAN

Doç. Dr. Alkan ÖZTEKİN

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı bir profesör, bir doçent, bir doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.  İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı’nın çalışma alanlarını; yeni ürün geliştirme, ürünlerin besin değerlerinin korunması, farklı depolama koşullarında raf ömrü çalışmaları, su ürünlerinde gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, kalite yönetim sistemleri, su ürünlerinin halk sağlığı ve ülke ekonomisi için gerekliliği, yeni paketleme teknolojileri ve işleme teknolojilerinin uygulandığı çalışmalar oluşturmaktadır. Anabilim Dalı’nda lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımının da sağlandığı bilimsel proje faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Nermin BERİK (Başkan)

Doç. Dr. İ. Ender KÜNİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Fikret ÇAKIR